Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilkaviškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Adresas
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Adresas internete
Telefonas
+370 3 42 60062
Faksas
+370 3 42 60066
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
20.14_Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Leidimas suteikia teisę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita prekyba; Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas (įrašyti)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
– prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– asmenys, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotą išrašą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas;
- bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais, – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre;
- prekiaujantieji ekologiškais ir žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;
- prekiaujantieji išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;
- prekiaujantieji tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas);
- prekiaujantieji žuvininkystės produktais – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;
- prekiautojas ne maisto produktais ir paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje privalo pateikti įmonės registravimo dokumento kopiją arba verslo liudijimą (asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta.

Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461266
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FFAB91439B5/hGNDNGXzlQ
Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų  Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FFAB91439B5/hGNDNGXzlQ
Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas  Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas
Pavadinimas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-339 dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Nuoroda http://www.vilkaviskis.lt/index.php?1821843791
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-339 dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-339 dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Pavadinimas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B-ĮV-156 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Nuoroda http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Del-vilkaviskio-rajono--savivaldybes--administracijos-administruojamu-vietiniu-rinkliavu-apskaitos-tvarkos-apraso-patvirtinimo-/9380/27/390
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B-ĮV-156 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B-ĮV-156 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Pavadinimas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-447 dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Nuoroda http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Del-vietines-rinkliavos-uz-leidimo-prekiauti-ar-teikti-paslaugas-vilkaviskio-rajono-savivaldybes-viesosiose-vietose-isdavima-nuostatu-patvirtinimo/9991/28/30
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-447 dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-447 dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas (įrašyti)
Nuoroda į formą 20.14prekiautiprasymas.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas (įrašyti) galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas (įrašyti) 20.14prekiautiprasymas.docx 20.14prekiautiprasymas.docx
galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas (įrašyti)
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188774441
Įmokos kodas: pavedimo paskirtyje nurodant vietinės rinkliavos pavadinimą ir vietą (seniūniją).
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT034010040100397559
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS5211
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems