Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
Telefonas
+370 4 60 48716
Faksas
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems pakeisti vardą, pavardę. Prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę pareiškėjas gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai arba per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą. Nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai prašymą taip pat gali pateikti per konsulinę įstaigą. Keičiant vardą ir (ar) pavardę, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami:
1. asmens tapatybės dokumentas;
2. nustatytos formos prašymas pakeisti vardą ir (ar) pavardę;
3. kiti civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai (jei reikia).
Vardui ir (ar) pavardei pakeisti užvedama vardo ir (ar) pavardės pakeitimo byla, į kurią dedamas prašymas ar per MEP informacinę sistemą pateikto elektroninės formos prašymo nuorašas ir kurioje surenkama visa reikalinga informacija, susijusi su vardo ir (ar) pavardės keitimu. Byla baigiama nustatytos formos išvada dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo. Išvadą pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas. Kai reikia gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, išvadą pasirašo civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas ir išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija bylą su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžina ją pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo pakeisti vardą ir (ar) pavardę priėmimo dienos, o tais atvejais, kai reikalingas Teisingumo ministerijos leidimas, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio leidimo gavimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos. Civilinės metrikacijos įstaiga, įregistravusi vardo ir (ar) pavardės pakeitimą, informuoja apie tai pareiškėją per 3 darbo dienas
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą
Prašymas pakeisti vardą, pavardę, pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Palangos miesto Civilinės metrikacijos skyrių: Kęstučio g. 19, Palanga arba kitą civilinės metrikacijos įstaigą, arba per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę.

Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/jqWUiFKAwh
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/txfQzZPLbu
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11, Nr. VIII-1524
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių  institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11, Nr. VIII-1524 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11, Nr. VIII-1524
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/sHmZTzgOib
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/IsoLyWbPuj
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fee03400ccd711e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo" Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklų ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklų ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklų ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111 Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/FsFYMDyIQu
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52825
Banko pavadinimas: AB bankas „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52825
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680200
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS3403
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems