Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kupiškio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Adresas internete
Telefonas
+37045935500
Faksas
+37045935510
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimas
Keisti vardą, pavardę, tautybę turi teisę asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus , esant Asmens vardo, pavardės ir tautybės taisyklėse numatytiems pagrindams.
Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę, pateikus kito tėvo rašytinį sutikimą ir vaiko, jeigu jam suėję 10 metų, rašytinį sutikimą.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą (pateikus atstovavimo sutartį ir atstovo asmens tapatybės dokumentą) arba konsulinę įstaigą (prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos Respublikos herbu).
Prašymą pareiškėjas pateikia Civilinės metrikacijos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą.
Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę ar tautybę, tačiau pareiškėjas per 6 mėnesius nuo pranešimo apie leidimą išsiuntimo dienos nesikreipia į Civilinės metrikacijos skyrių, leidimas netenka galios.
Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patvirtinta išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, surašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas ir išduodamas liudijimas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pildomas skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę, tautybę.
4. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė, tautybė.
5. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.

Teisės aktai
Pavadinimas 1.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 20000-06-3 Nr. VIII-1725
5. .Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos teisingumo 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 111 „ Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-415 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-305 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr.111 “Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160“ Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-306 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
11.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
Nuoroda #
1.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864<br/> 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524<br/>3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444<br/>4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 20000-06-3 Nr. VIII-1725<br/>5. .Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.<br/>6. Lietuvos Respublikos teisingumo 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 111 „ Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“.<br/>7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-415 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.<br/>8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-305 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr.111 “Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. <br/>9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160“ Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“<br/>10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-306 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“<br/>11.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“. 1.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 20000-06-3 Nr. VIII-1725
5. .Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos teisingumo 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 111 „ Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-415 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-305 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr.111 “Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160“ Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-306 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
11.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52857
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS5528
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems