Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM
Pavadinimas
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM
Adresas
Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus g. 25 LT-01402
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 26751
Faksas
+370 5 27 91466
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų informavimas ir konsultavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais
Paslaugos tikslas – suteikti asmenims informaciją ir konsultaciją(-as) vartotojų teisių apsaugos klausimais.
Klausimai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, telefonu ir elektroniniu paštu. Prašymai gauti informaciją gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu.
Į asmenų klausimus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas klausimas. Į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Naudojantis kultūros paslaugomis; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta konsultacija, pateikta prašoma informacija arba institucijos atsakymas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Tuo atveju, kai asmuo prašo privačios informacijos apie save ir prašymą siunčia paštu arba per pasiuntinį, reikia pridėti notaro patvirtintą pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Jei dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, tuomet reikia pridėti atstovavimą liudijantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia klausimą atvykęs į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, telefonu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje, skiltyje „Elektroninis klausimas“, arba atsiunčia klausimą el. paštu. Jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo ir kreipiamasi tiesiogiai arba telefonu, paslauga suteikiama iš karto. Jeigu klausimas pateikiamas internetinėje svetainėje, skiltyje „Elektroninis klausimas“ arba atsiunčiamas el. paštu, vykdomas klausimo įvertinimas, asmeniui pateikiamas atsakymas el. paštu.
2. Jeigu klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo, asmeniui pasiūloma pateikti klausimą raštu, kur turi būti nurodyta:
1) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;
2) klausimas, kitos pareiškėjui žinomos aplinkybės, turi būti pridėti tai patvirtinantys įrodymai.
2.1. Vykdomas pranešimo, prašymo nagrinėjimas.
2.2. Asmeniui pateikiamas atsakymas raštu.
3. Jeigu asmuo kreipiasi dėl informacijos pateikimo, asmuo pateikia rašytinį prašymą gauti informaciją.
3.1. Vykdomas prašymo nagrinėjimas.
3.2. Asmeniui pateikiamas atsakymas raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.
Tuo atveju, kai asmuo prašo pateikti turimą informaciją raštu, asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galima rasti ties nuoroda http://www.vvtat.lt/index.php?1458511531 arba laisvos formos prašymą, kuriame būtų pateikta aukščiau nurodytoje formoje nustatyta informacija.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453824
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1–141 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354418
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1–141 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“ Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1–141 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda http://www.vvtat.lt/index.php?2269107510
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“ Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Paslaugą teikiantys asmenys:
Turizmo ir atlygintinų medicininių paslaugų skyrius:
Solveiga Kuzienė,
Greta Lukoševičiūtė,
Kristina Čeponaitė,
Ignas Sidaras
Maisto produktų ir rekreacinių paslaugų skyrius:
Neringa Baronienė,
Giedrė Nenartavičiūtė,
Ugnė Karbočiūtė,
Lina Šimelionytė
Energetikos ir komunalinių paslaugų skyrius:
Rita Kuštan,
Aleksandras Jakiūnas,
Mantas Vaškevičius,
Darius Slavickas
Vartojimo prekių ir paslaugų skyrius:
Rasa Pupienienė,
Romualda Kaulakienė,
Snieguolė Šližytė,
Justina Šaudinytė - Šarovienė,
Vita Šarmavičienė,
Asta Zalėskaitė
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius:
Neringa Sankauskaitė,
Tomas Adomavičius
Duomenų analizės ir prevencijos skyrius:
Laura Aleinikova,
Dovilė Lekarauskaitė,
Šarūnė Petrėtytė
Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius:
Milda Deimantė,
Jolita Gasiliauskienė,
Ditė Rimkutė,
Ieva Raguckaitė,
Ugnė Sakalauskaitė,
Simona Jurgelevičiūtė
Teisės ir personalo skyrius:
Audronė Kaušylienė,
Vilma Melienė,
Gerda Petrikienė,
Irina Martinkevič,
Kristina Grigaitė
Regioninės veiklos koordinavimo skyrius:
Aida Gasiūnaitė–Stavginskienė,
Loreta Gvazdikienė,
Nerijus Stasiulionis,
Laura Jurgelevičiūtė,
Evelina Pilitauskaitė,
Viktorija Dobrynskienė,
Ilona Mitkevičienė,
Jolanta Petrušauskienė,
Rimantas Knyzelis,
Mantas Stankevičius.
Raktažodžiai
vartotojo teisės, informacija, konsultacija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia klausimą atvykęs į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, telefonu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje, skiltyje „Elektroninis klausimas“, arba atsiunčia klausimą el. paštu. Jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo ir kreipiamasi tiesiogiai arba telefonu, paslauga suteikiama iš karto. Jeigu klausimas pateikiamas internetinėje svetainėje, skiltyje „Elektroninis klausimas“ arba atsiunčiamas el. paštu, vykdomas klausimo įvertinimas, asmeniui pateikiamas atsakymas el. paštu.
2. Jeigu klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo, asmeniui pasiūloma pateikti klausimą raštu, kur turi būti nurodyta:
1) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;
2) klausimas, kitos pareiškėjui žinomos aplinkybės, turi būti pridėti tai patvirtinantys įrodymai.
2.1. Vykdomas pranešimo, prašymo nagrinėjimas.
2.2. Asmeniui pateikiamas atsakymas raštu.
3. Jeigu asmuo kreipiasi dėl informacijos pateikimo, asmuo pateikia rašytinį prašymą gauti informaciją.
3.1. Vykdomas prašymo nagrinėjimas.
3.2. Asmeniui pateikiamas atsakymas raštu.
PAS30987
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2015-09-10
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems