Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ RegitraX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Regitra
Pavadinimas
VĮ Regitra
Adresas
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070055151
Faksas
Nėra duomenų
Darbo laikas
I–V 8.00 - 17.00 VI 7.30 - 15.00
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas valstybės įmonėje REGITRA
Asmenų skundų ar pranešimų (toliau tekste – skundas) dėl įmonės darbuotojų veiksmais ar neveikimu arba priimtais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į valstybės įmonę REGITRA, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu, autorizuotu laikšku per sistemą e.pristatymai.
Nagrinėjami tik tie asmenų skundai, kurių nagrinėjimas yra įmonės kompetencijoje. Jeigu įmonė neįgaliota spręsti juose išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo persiunčia skundą kompetentingai institucijai ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams; Viešojo sektoriaus subjektams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Turint automobilį; Keičiant gyvenamąją vietą; Keičiant vardą, pavardę, tautybę; Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Mirties atveju; Norint gauti / pratęsti vairuotojo pažymėjimą; Lankant mokymo įstaigą; Norint pranešti apie nusikaltimą; Kita; Verčiantis transportavimo veikla; Turint verslą
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui parengiamas atsakymas.
Susiję su paslauga veiksmai
;
Pateikimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose;
Skunde turi būti nurodyti asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti.
Skundai, pateikti nesilaikant nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo grąžinami asmeniui, taip pat nurodoma grąžinimo priežastis.
Nepasirašyti skundai nenagrinėjami, jeigu įmonės ar padalinio vadovas nenusprendžia kitaip.

Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f25b2f02fa511e5b1be8e104a145478/IoTLORjPjf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;<br/> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0BDFFD850A66

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/iWbNZgHGuj
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35
Nuoroda http://www.regitra.lt/uploads/documents/files/apie-regitra/pranesimu-ir-skundu-nagrinejimas/prasymu_ir_skundu_nagrin_taisykles_aktuali%20redakcija_nuo_2010_11_1.pdf
Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35 Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35
Pavadinimas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma
Nuoroda www.regitra.lt
VĮ „Regitra“  generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma
Pavadinimas VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Nuoroda www.regitra.lt
VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Pavadinimas VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77 "Dėl pranešimų, pateiktų valstybės įmonės "Regitra" anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos ap[rašo patvirtinimo"
Nuoroda http://www.regitra.lt/lt/imone/korupcijos-prevencija/noriu-pranesti-apie-korupcija
VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77  VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77 "Dėl pranešimų, pateiktų valstybės įmonės "Regitra" anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos ap[rašo patvirtinimo"
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS31976
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems