Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Pavadinimas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Adresas
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 27 19305
Faksas
+370 5 27 19306
Darbo laikas
I-IV 08.00-17.00; V 08.00-15.45
Paslaugos aprašas
Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymas ir licencijos išdavimas
Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymas ir licencijos išdavimas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Lankant mokymo įstaigą; Kita
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodama licencija ir asmuo įrašomas į sąrašą patekti į pasienio kontrolės punktą, esantį prie automobilių kelių, ir būti patikrintam be eilės.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ, KAD ASMUO, KURIS PAGEIDAUJA BŪTI ĮRAŠYTAS Į ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ BŪTI ĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI IR TIKRINAMI BE EILĖS, SĄRAŠĄ, DIRBA GRETIMOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE, SĄRAŠAS
I. Dokumentų, patvirtinančių, kad Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo, kuris pageidauja būti įrašytas į asmenų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą, dirba gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje), sąrašas:
1. Leidimas dirbti gretimoje užsienio valstybėje (arba jo kopija, patvirtinta notaro) ir darbo sutartis (arba jos kopija, patvirtinta notaro).
2. Kai pagal gretimų užsienio valstybių nacionalinius teisės aktus leidimas dirbti neišduodamas:
2.1. užsienio kapitalo komercinių įmonių ar organizacijų, jų filialų ar atstovybių vadovai pateikia Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje kompetentingų valstybės institucijų sertifikuotus Juridinių asmenų registro išrašus, išduotus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų (arba jų kopijas, patvirtintas notaro), kuriuose matyti, kad asmuo yra užsienio kapitalo komercinės įmonės, organizacijos, filialo ar atstovybės vadovas (direktorius), ir darbo sutartį arba kompetentingos valstybės institucijos išduotą vadovo (direktoriaus) pažymėjimą ir darbo sutartį (arba jų kopijas, patvirtintas notaro);
2.2. dirbantys užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinėse organizacijose, akredituotose Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, pateikia darbo sutartį (arba jos kopiją, patvirtintą notaro) ir diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos darbuotojo pažymėjimą arba akreditacijos pažymėjimą (arba jų kopijas, patvirtintas notaro).
2.3. turintys leidimą laikinai gyventi ar užsienio piliečio leidimą gyventi Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje arba Baltarusijos Respublikoje, kai asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje – užsienio piliečio leidimo gyventi kopiją, darbo sutartį (arba jos kopiją, patvirtintą notaro) ir kompetentingos valstybės institucijos (įstaigos) pažymą, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu.
3. Gretimų užsienio valstybių (Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) piliečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (išduotą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 43 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindais) arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kurių pagrindinė darbovietė yra Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje arba Baltarusijos Respublikoje, pateikia leidimo laikinai arba nuolat gyventi kopijas ir kompetentingos valstybės institucijos (įstaigos) pažymą, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu arba gretimos užsienio valstybės kompetentingų valstybės institucijų išduotą sertifikuotą Juridinių asmenų registro išrašą, išduotą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, kuriame matyti, kad asmuo yra užsienio kapitalo komercinės įmonės, organizacijos, filialo ar atstovybės vadovas (direktorius), ir darbo sutartį (arba jų kopijas, patvirtintas notaro).
4. Užsieniečiams, Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, dirbantiems Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, − leidimas dirbti gretimoje užsienio valstybėje (arba leidimas laikinai gyventi) arba, jei pagal nacionalinius gretimų užsienio valstybių teisės aktus leidimas dirbti neišduodamas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu arba kompetentingų valstybės institucijų sertifikuotus Juridinių asmenų registro išrašus, išduotus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, kuriuose matyti, kad asmuo yra užsienio kapitalo komercinės įmonės, organizacijos, filialo ar atstovybės vadovas (direktorius), ir darbo sutartis (arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro).
5. Švietimo ir mokslo ministerija pateikia Lietuvos pedagoginių darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybes dirbti, sąrašą su asmens duomenimis, patvirtintą kompetentingo asmens, ir išvykimo sutarčių kopijas.
II. Dokumentų, patvirtinančių, kad gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje) gyvenantis asmuo, kuris pageidauja būti įrašytas į asmenų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą, dirba Lietuvos Respublikoje, sąrašas:
6. Leidimas dirbti (arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kopija) ir darbo sutartis (arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro).
7. Kai pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 58 straipsnio 2 punktą užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, vadovaujantis Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 ,,Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – leidimo dirbti aprašas), nuostatomis, ‒ darbo, autorinė, sportinės veiklos ar kita darbo santykius nustatanti sutartis (arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro) ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (išduoto Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 5 punkto, 13 punkto; 44 straipsnio 1 dalies 1 punkto; 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto; 45 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindais) kopija arba nacionalinės (D) vizos kopija.
8. Užsieniečiams, Europos Sąjungos šalių piliečiams, nuolat gyvenantiems Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, vykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką, – leidimas nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje ir darbo sutartis (arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro).
9. Gali būti pateikiami kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys ar patikslinantys teikiamus dokumentus ar įrodantys, kad tokie dokumentai nėra išduodami dėl veiklos specifikos.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas;
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.084ED4C79D93/rVeflovjDf
Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; <br/>Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas;
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas

Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A03B2FE72F71/UNFbdwWpVC
Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126   Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126
Pavadinimas Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 131(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-679 redakcija)
Nuoroda www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57C5276EEF0C/oAnAoUdEgw

Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 131(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-679 redakcija) Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 131(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-679 redakcija)
Pavadinimas Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, kuris pageidauja būti įrašytas į asmenų, pageidaujantiems būti įrašytiems į asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ar grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą, dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašu, patvirtintu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4-382 (Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM vado 2015 m.kovo 5 d. įsakymu Nr. 4-92 redakcija);
VSAT prie LR VRM vado 2015m. spalio 26 d. Nr. 4-370 ,,Dėl VSAT prie LR VRM vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-382 ,,Dėl Dokumentų patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo ir sprendimo išrašo rekomenduojamos formos patvirtinimo&amp;amp;quot; pakeitimo&amp;amp;quot;.
Nuoroda http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, kuris pageidauja būti įrašytas į asmenų, pageidaujantiems būti įrašytiems į asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ar grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą, dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašu, patvirtintu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4-382 (Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM vado 2015 m.kovo 5 d. įsakymu Nr. 4-92 redakcija);<br/>VSAT prie LR VRM vado 2015m. spalio 26 d. Nr. 4-370 ,,Dėl VSAT prie LR VRM vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-382 ,,Dėl Dokumentų patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo ir sprendimo išrašo rekomenduojamos formos patvirtinimo&amp;amp;quot; pakeitimo&amp;amp;quot;. Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, kuris pageidauja būti įrašytas į asmenų, pageidaujantiems būti įrašytiems į asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ar grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašą, dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašu, patvirtintu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4-382 (Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM vado 2015 m.kovo 5 d. įsakymu Nr. 4-92 redakcija);
VSAT prie LR VRM vado 2015m. spalio 26 d. Nr. 4-370 ,,Dėl VSAT prie LR VRM vado 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-382 ,,Dėl Dokumentų patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo ir sprendimo išrašo rekomenduojamos formos patvirtinimo&amp;amp;quot; pakeitimo&amp;amp;quot;.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS519
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems