Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 25 26999
Faksas
+370 5 25 26945
Darbo laikas
I 8.00–18.00; II 8.00–17.00; III 8.00–18.00; IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45
Paslaugos aprašas
Besidarbinančių asmenų dokumentų priėmimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje 
Pretendentai, pretenduojantys dirbti pagal darbo sutartį, dokumentus gali pateikti elektroniniu paštu arba asmeniškai; Pretendentai, pretenduojantys dirbti pagal darbo sutartį (finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų Europos Sąjungos finansinės paramos programų lėšų) dokumentus gali pateikti registruotu laišku arba asmeniškai. Karjeros ir  pakaitiniai valstybės tarnautojai dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą (www.testavimas.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmuo priimamas arba nepriimamas į darbą/ pareigas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. gyvenimo aprašymas CV Europass formatu;
2. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (tik karjeros ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
3. kiti skelbime nurodyti dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą prasymas-kpp.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  prasymas-kpp.doc prasymas-kpp.doc
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Mikutavičienė
Pareigos: Personalo skyriaus Administravimo poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: 252 6847
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.mikutaviciene@nma.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Repečkaitė
Pareigos: Personalo skyriaus Administravimo poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: 247 6531
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.repeckaite@nma.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo atvykęs į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (adresu Blindžių g. 17., 08111 Vilnius) pateikia skelbime nurodytus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo, pretenduojantis dirbti pagal darbo sutartį (finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų Europos Sąjungos finansinės paramos programų lėšų) pateikia nurodytos formos prašymą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Valstybės tarnybos informacinę sistemoje adresu www.testavimas.lt pateikiami skelbime nurodomi dokumentai.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).
2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708).
3. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2013, Nr. 60-2973).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 301 „Dėl Konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1374; 2011, Nr. 68-3241).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1344 „Dėl Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6566; 2013, Nr. 102-5034).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478654http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471047http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450346http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449525http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456668
1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).<br/>2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708).<br/>3. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2013, Nr. 60-2973). <br/>4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 301 „Dėl Konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1374; 2011, Nr. 68-3241).<br/>5.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1344 „Dėl Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6566; 2013, Nr. 102-5034). 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).
2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708).
3. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2013, Nr. 60-2973).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 301 „Dėl Konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1374; 2011, Nr. 68-3241).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1344 „Dėl Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6566; 2013, Nr. 102-5034).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Darbo sutartis, pakaitiniai valstybės tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai, parama, paramos administravimas, Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo atvykęs į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (adresu Blindžių g. 17., 08111 Vilnius) pateikia skelbime nurodytus dokumentus.
PAS1847
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
-0001-11-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems