Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Zarasų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Zarasų m., Sėlių a. 22
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 85 37155
Faksas
+370 3 85 37172
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas
Paslauga teikiama bičių laikytojui, pageidaujančiam gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą).
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Rajono Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.
Bičių laikytojas turi atvykti į rajono Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 320 kab., III a.) arba į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.
Pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas rajono Savivaldybės administracijoje. Jeigu pareiškėjas Kaimo plėtros skyriui pateikia paraišką, kurioje nurodo, kad turi susijusių įmonių, kaip tai nustatyta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 ir 3 straipsniuose, tokios paraiškos ir susijusių dokumentų kopijas Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki einamųjų metų spalio 15 d.
Paslauga vykdoma paraiškos teikimo metu
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savaranki
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Bičių laikytojas, norintis gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, Kaimo plėtros skyriaus specialistui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą (forma pridedama) – jei kreipiasi pavėluotai dėl sunkios ligos, nenugalimos jėgos ar kt.;.
2. Vėlavimo priežastį patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi pavėluotai.
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Bityno pasą.
5. Išlaidų apmokėjimo dokumentų aprašą.
6. Išlaidų apmokėjimo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra su kasos aparato kvitu ar kt.).
7. Jei ūkis ekologinis – sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas prašymas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs
1.	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07,     Nr. I-533.<br/> 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.

Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
2.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,       1999-06-17, VIII-1234.<br/> 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. <br/> 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BDD88088715
4.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio   26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais. <br/> 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.

Pavadinimas 5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.
Nuoroda http://w.zarasai.lt/paslaugan_lietuvos-respublikos-zemes-ukio-ir-kaimo-verslo-valdu-registro-israso-turgavietems-ir-duomenu-apie-valdos-ekonominio-dydzio-vieneta-edv-isdavimas
5.	Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.<br/> 5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
bitės, parama, maitinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
paslaugos-162-schema-1.doc paslaugos-162-schema-1.doc
Pateikiamas prašymas
PAS2557
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems