Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lazdijų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus g. 1, Lazdijai
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 18 66108
Faksas
+370 3 18 51351
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas
Būsto, priklausančio fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims, nuomininkams gali būti kompensuojama būsto nuomos mokesčio dalis, jeigu jie turi teisę į socialinį būstą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas ir yra įrašyti į Lazdijų rajono savivaldybėje sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.
Pageidaujantieji gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją privalo su nuomotoju sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri turi būti įregistruota VĮ Registrų centre. Šeimos ir asmenys, nuomojantys būstą iš fizinio ar privataus juridinio asmens ir pageidaujantys gauti būsto nuomos mokesčio kompensaciją, rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus. Sprendimą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priima rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Po to yra pasirašoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo sutartis, kurios forma patvirtinta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nustatyto dydžio kompensacija pervedama į būsto nuomininko prašyme nurodytą sąskaitą banke. Būsto nuomos mokesčio dalis kompensuojama nuomininkams, kurių nuomojamas būstas yra Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Būsto nuomininkui kompensuojama dalis būsto nuomos mokesčio
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pagal Civilinio kodekso reikalavimus su nuomotoju sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
3. Pažyma iš VĮ Registrų centro apie asmens ir jo šeimos narių turimas gyvenamąsias patalpas (pateikia tik jas turintieji);
4. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyta deklaracija apie asmens ir šeimos narių turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) iki kompensacijos skyrimo. Ši deklaracija privalo būti su vietos mokesčio administratoriaus žyma.
5. Kiti dokumentai, pareikalavus rajono savivaldybės administracijai
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu.

Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina būsto nuomininko pateiktus dokumentus ir nustato, ar jis (jo šeima) turi teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimą, ar ne. Dėl pažymų apie nuomininko šeimos sudėtį ir jo bei jo šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą, raštiškai kreipiamasi į atitinkamą seniūniją. Jeigu nustatoma, kad nuomininkui būsto nuomos mokesčio kompensacija nepriklauso, apie tai jam pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios kompensacija negali būti mokama. Dėl nuomininkų, kuriems priklauso būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu priima sprendimą dėl jos mokėjimo. Po to yra pasirašoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo sutartis ir nustatyto dydžio kompensacija pervedama į nuomininko nurodytą sąskaitą banke.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nėra duomenų
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams (atnaujinti) modernizuoti įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. 5TS-1214 „Dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo“ (aktuali redakcija)
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);<br/>2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams (atnaujinti) modernizuoti įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; aktuali redakcija);<br/>3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101; aktuali redakcija);<br/>4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. 5TS-1214 „Dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo“ (aktuali redakcija) 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams (atnaujinti) modernizuoti įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. 5TS-1214 „Dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo“ (aktuali redakcija)

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
būsto nuoma, mokestis, kompensavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu.

Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina būsto nuomininko pateiktus dokumentus ir nustato, ar jis (jo šeima) turi teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimą, ar ne. Dėl pažymų apie nuomininko šeimos sudėtį ir jo bei jo šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą, raštiškai kreipiamasi į atitinkamą seniūniją. Jeigu nustatoma, kad nuomininkui būsto nuomos mokesčio kompensacija nepriklauso, apie tai jam pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios kompensacija negali būti mokama. Dėl nuomininkų, kuriems priklauso būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu priima sprendimą dėl jos mokėjimo. Po to yra pasirašoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo sutartis ir nustatyto dydžio kompensacija pervedama į nuomininko nurodytą sąskaitą banke.
PAS5409
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems