Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Tauragės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Tauragės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Tauragės rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Adresas internete
Telefonas
+37044620301
Faksas
+37044670801
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriamos kompensacijos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.2. Teismo nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) materialinio išlaikymo;
5.3. Įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą;
5.5. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.6. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.7. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos kopiją;
5.8. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;
5.9. Sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo;
5.10. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.
6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.
7. Kai kreipiamasi dėl kieto ir kitokio kuro:
7.1. Asmeninės sąskaitos numeris;
7.2. Sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas (kasos čekis, kasos pajamų orderis, mokėjimo nurodymas ir kita).
8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas.
9. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353, 2013, Nr. 57-2861);
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-255 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr. T1-181 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
4. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-27 sprendimas Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;
5. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-08-16 sprendimas Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimas Nr. T1-178 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353, 2013, Nr. 57-2861);<br/>2. Lietuvos Respublikos Socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-255 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;<br/>3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr. T1-181 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo  tvarkos aprašo tvirtinimo“;<br/>4. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-27 sprendimas Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;<br/>5. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-08-16 sprendimas Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti  tvarkos aprašo patvirtinimo“;<br/>6. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimas Nr. T1-178 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką,  tvarkos aprašo tvirtinimo“. 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353, 2013, Nr. 57-2861);
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-255 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr. T1-181 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
4. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-27 sprendimas Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;
5. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-08-16 sprendimas Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimas Nr. T1-178 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS3025
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems