Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Jeruzalės g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08420 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) registravimas
Užpildytos duomenų formos Akreditavimo tarnybai teikiamos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba kreipiantis tiesiogiai – pateikiant faksu, tiesiogiai pristatant į Akreditavimo tarnybą, siunčiant paštu arba per kurjerį.

Informavimo dėl registracijos būdas:
Asmenys apie duomenų įregistravimą/neįregistravimą informuojami raštu, kuris išsiunčiamas asmens prašyme nurodytu adresu arba faksu.

Duomenis turi pateikti:
Asmenys, teikiantys į Lietuvos rinką IIA, II B, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus):

- Gamintojai
- Įgaliotieji atstovai
- Importuotojai
- Platintojai
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) registravimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Nėra.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Kai Lietuvos rinkai pateikiama II a, II b, III klasės medicinos priemonė arba pagal užsakymą pagaminta aktyvusis medicinos priemonė, apie tai turi būti pranešta Akreditavimo tarnybai per 14 dienų nuo priemonės pateikimo rinkai.
Pranešimai teikiami vadovaujantis Duomenų apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašu.
Pranešimą turi pateikti medicinos priemoės gamintojas, arba jo įgaliotasis atstovas, arba importuotojas, arba platintojas, kuris teikia medicinos priemonę Lietuvos rinkai.
Pranešimas Akreditavimo tarnybai pateikiamas užpildant nustatytą formą, kurią galima pateikti atsiunčiant paštu, per kurjerį, faksu arba pristatant į Akreditavimo tarnybą.
Pateikti duomenys įvertinami per 5 darbo dienas. Duomenis pateikęs asmuo raštu informuojamas apie pateiktų duomenų įregistravimą. Už šių duomenų pateikimą rinkliava nenumatyta.
Administracinės paslaugos „Duomenų apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių registravimas“ teikimo aprašymas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/node/107
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas „Dėl duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=pPZyqlDpOM&documentId=TAR.E91E7064BE7D
„Dėl duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ „Dėl duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
• Asmenys turi pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo IIA, II B, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisus) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai datos. • Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Duomenų formoje pateikti ne visi arba klaidingi duomenys, apie tai per 10 darbo dienų nuo Duomenų formos gavimo dienos raštu informuoja duomenis pateikusį asmenį, kuris per 14 darbo dienų nuo Akreditavimo tarnybos rašytinio pranešimo gavimo dienos turi pateikti Akreditavimo tarnybos rašte nurodytą informaciją. • Pasikeitus pateiktoje Akreditavimo tarnybai Duomenų formoje bet kokiems duomenims, asmenys, pateikę duomenis, apie pasikeitimus turi pranešti Akreditavimo tarnybai per 14 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo, užpildydami naują Duomenų formą ir joje nurodydami pirminės Duomenų formos registracijos numerį ir datą. • Akreditavimo tarnyba iš asmenų gali pareikalauti pateikti teikiamų Lietuvos Respublikos rinkai IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) etiketes, naudojimo instrukcijas ir atitikties dokumentų kopijas pagal taikomo sveikatos apsaugos ministro patvirtinto medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento reikalavimus.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Kai Lietuvos rinkai pateikiama II a, II b, III klasės medicinos priemonė arba pagal užsakymą pagaminta aktyvusis medicinos priemonė, apie tai turi būti pranešta Akreditavimo tarnybai per 14 dienų nuo priemonės pateikimo rinkai.
Pranešimai teikiami vadovaujantis Duomenų apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašu.
Pranešimą turi pateikti medicinos priemoės gamintojas, arba jo įgaliotasis atstovas, arba importuotojas, arba platintojas, kuris teikia medicinos priemonę Lietuvos rinkai.
Pranešimas Akreditavimo tarnybai pateikiamas užpildant nustatytą formą, kurią galima pateikti atsiunčiant paštu, per kurjerį, faksu arba pristatant į Akreditavimo tarnybą.
Pateikti duomenys įvertinami per 5 darbo dienas. Duomenis pateikęs asmuo raštu informuojamas apie pateiktų duomenų įregistravimą. Už šių duomenų pateikimą rinkliava nenumatyta.
Administracinės paslaugos „Duomenų apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių registravimas“ teikimo aprašymas.
PAS30301
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-01-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems