Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens veiklos priežiūros atlikimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į iš fizinių, juridinių asmenų ar savivaldybių gautus skundus arba pranešimus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu) ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atlieka geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens įtariamų padarytų veiklos pažeidimų vertinimą.
Tarnybos direktoriaus sprendimu geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdomas, panaikinamas ar panaikinamas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas.
Nustačius, kad geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo, atlikdamas geodezijos ir kartografijos darbus, padarė nešiurkštų pažeidimą, apibrėžtą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte, priimamas sprendimas sustabdyti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą 3 mėnesiams bei nurodomas protingas terminas pažeidimams pašalinti.
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais.
Apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą geodezininkas informuojamas raštu. Ši informacija taip pat skelbiama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Atliktas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens galimai padarytų veiklos pažeidimų vertinimas.
Tarnybos direktoriaus sprendimu geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Juridiniai, fiziniai asmenys ar savivaldybės pateikia skundus arba pranešimus, kuriuose nurodoma:
1. Skundžiamo asmens, turinčio geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą, vardas, pavardė ir kita turima informacija (pvz., geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris).
2. Įtariamų pažeidimų aprašymas.
3. Skundą, pranešimą pateikusio asmens kontaktiniai duomenys.
Prie skundo arba pranešimo asmuo turi pridėti:
1. Asmens turimų dokumentų, patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes, kopijas.
2. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai skundą arba pranešimą pateikia pareiškėjui atstovaujantis asmuo).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Tarnyba, atsižvelgdama į iš fizinių, juridinių asmenų ar savivaldybių gautus skundus arba pranešimus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu) ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atlieka geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens įtariamų padarytų veiklos pažeidimų vertinimą.
Tarnybos direktoriaus sprendimu geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdomas, panaikinamas ar panaikinamas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas.
Nustačius, kad geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo, atlikdamas geodezijos ir kartografijos darbus, padarė nešiurkštų pažeidimą, apibrėžtą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte, priimamas sprendimas sustabdyti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą 3 mėnesiams bei nurodomas protingas terminas pažeidimams pašalinti.
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14
straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais.
Apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą geodezininkas informuojamas raštu. Ši informacija taip pat skelbiama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Fizinių, juridinių asmenų ar savivaldybių skundai ir pranešimai pateikiami laisva forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ .
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas. <br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ .<br/>3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“.<br/>4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“. 1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ .
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.

Pastabos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“ sudaryta nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti (toliau – Nuolatinė komisija).
Nuolatinės komisijos sekretorė, kai vertinama geodezininkų veikla, – Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Aldonienė, tel. 8 706 85 003, el. paštas Jolita.Aldoniene@nzt.lt.
Raktažodžiai
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas, skundas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1ap-93.pdf 1ap-93.pdf
1ap-93_schema.pdf 1ap-93_schema.pdf
Tarnyba, atsižvelgdama į iš fizinių, juridinių asmenų ar savivaldybių gautus skundus arba pranešimus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu) ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atlieka geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens įtariamų padarytų veiklos pažeidimų vertinimą.
Tarnybos direktoriaus sprendimu geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdomas, panaikinamas ar panaikinamas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas.
Nustačius, kad geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo, atlikdamas geodezijos ir kartografijos darbus, padarė nešiurkštų pažeidimą, apibrėžtą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte, priimamas sprendimas sustabdyti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą 3 mėnesiams bei nurodomas protingas terminas pažeidimams pašalinti.
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Geodezijos ir kartografijos įstatymo 14
straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais.
Apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą geodezininkas informuojamas raštu. Ši informacija taip pat skelbiama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre.
PAS1778
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2015-09-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems