Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Neringos savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Neringos savivaldybės administracija
Pavadinimas
Neringos savivaldybės administracija
Adresas
Taikos g. 2, LT-93121 Neringa
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 4 69 52234
Faksas
+370 4 69 52572
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gimimo registravimas
Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą ir gimimo liudijimo išdavimą.
Gimimas registruojamas vaiko gimimo vietos arba jo tėvų ar vieno iš jų deklaruotos gyvenamosios vietos Civilinės metrikacijos skyriuje.
Prašymą įregistruoti vaiko gimimą tiesiogiai Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui pateikia vaiko tėvai arba vienas iš jų, o jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą, - giminaičiai, kaimynai, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje motina pagimdė vaiką, administracija arba vaiko teisių apsaugos institucija.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai arba elektroniniu būdu per Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS), kuri pasiekiama adresu https://mepis.vrm.lt.
Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o jeigu vaikas gimė negyvas, - per tris paras nuo gimimo laiko. Prašymas dėl rasto vaiko gimimo įregistravimo raštu turi būti paduotas per tris paras nuo vaiko radimo laiko.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Užregistruojamas vaiko gimimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti - atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas;
3. Santuokos liudijimas, jeigu jeigu vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
4. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai išsituokę, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
5. Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
6. Dokumentas apie turimą kitos valstybės pilietybę, jeigu ją Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytas vaikas įgijo gimdamas.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82); Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2002, Nr. 42); Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008; Nr. 22-804); Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2010; Nr. 144-7361); Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3540; 2011, Nr. 35-1677); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1R-80 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1678); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų išdavimo“ (Žin., 2011, Nr. 91-4362); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009); Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779); Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai, patvirtinti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V13-97.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82); Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2002, Nr. 42); Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008; Nr. 22-804); Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2010; Nr. 144-7361); Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3540; 2011, Nr. 35-1677); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1R-80 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1678); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų išdavimo“ (Žin., 2011, Nr. 91-4362); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009); Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779); Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai, patvirtinti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V13-97. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82); Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2002, Nr. 42); Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008; Nr. 22-804); Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2010; Nr. 144-7361); Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3540; 2011, Nr. 35-1677); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1R-80 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1678); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų liudijimų išdavimo“ (Žin., 2011, Nr. 91-4362); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009); Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779); Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai, patvirtinti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V13-97.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS2946
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems