Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Marijampolės savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Marijampolės savivaldybės administracija
Pavadinimas
Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas
Marijampolės, J. Basanavičiaus a. 1,
Adresas internete
Telefonas
+370 3 43 90001
Faksas
+370 3 43 90022
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 12-45
Paslaugos aprašas
Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimas (pardavimas) lengvatinėmis sąlygomis
Ši paslauga apima Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus, kurie pareiškia pageidavimą (prašymą) leisti privatizuoti (parduoti) jų nuomojamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas.
Teisę privatizuoti(pirkti) lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius turi nuomininkai (asmenys,šeimos) šiais atvejais:
Laikantis sąlygos, kad pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją:
1. kai privatizuoja nuomininkai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d.Seimo sudaryta privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
2. kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
3. kai patalpų savininkai privatizuoja pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamųjų patalpų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą sumažinant gyvenamojo namo bendrojo naudojimo naudingąjį plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
4. kai privatizuojamos grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams Vyriausybės nustatyta tvarka nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos;
5. taip pat atvejais, kuriuos nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (ar)kiti teisės aktai,susiję su šio Įstatymo įgyvendinimu.
Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, parduodamos šios savivaldybės(valstybės) gyvenamosios patalpos ir priklausiniai:
1. Kambariai (ir jų priklausiniai),esantys iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, teikiant pirmenybę šio buto bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2. gyvenamųjų patalpų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai (išskyrus laikinus pastatus), teikiant pirmenybę šių gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams);
3. per 60 procentų fiziškai nusidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus;
4. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys – šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę pagal įstatymo 12 straipsnio 5 dalį;
5. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti valstybės ar savivaldybės butams ar kitoms patalpoms, ar šios dalies dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar šios dalies dalis valstybės ar savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos bendraturčių pirmenybės teisės taisyklės, nustatytos Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje.

Savivaldybės vykdomosios institucijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo-pardavimo sutarties.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstyb?s perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas lengvatinėmis sąlygomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1.Prašymą
2.Dokumentą, patvirtinantį teisę privatizuoti gyvenamąsias patalpas ar jų priklausinius (teismo sprendimą, Butų privatizavimo komisijos leidimą ar kt.)
3.Notariškai patvirtintą susitarimą, kieno vardu bus perkamas butas.
4.Visų šeimos narių asmens dokumentus
5.Dokumentą, patvirtinantį naudojimąsi gyvenamosiomis patalpomis (nuomos sutartį, orderį)
6.Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą
7.Našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus
8.Savivaldybei pareikalavus - kitus dokumentus, reikalingus gyvenamosioms patalpoms privatizuoti
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės priimamajame.
Savivaldybės specialistai tikrina naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą, rengia objektų įkainojimą ir aktus, ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą, rengia pirkimo-pardavimo sutartis, tvirtina pas notarą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas •Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas ( Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188)
•Lietuvos Respublikos Vyriausybės2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 1013 „Dėl savivaldybės(valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Žin., 2001, Nr. 73-2580)
Nuoroda #
•Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas ( Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188)<br/>•Lietuvos Respublikos Vyriausybės2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 1013 „Dėl savivaldybės(valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Žin., 2001, Nr. 73-2580) •Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas ( Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188)
•Lietuvos Respublikos Vyriausybės2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 1013 „Dėl savivaldybės(valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Žin., 2001, Nr. 73-2580)

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Privatizavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.doc schema.doc
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės priimamajame.
Savivaldybės specialistai tikrina naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą, rengia objektų įkainojimą ir aktus, ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą, rengia pirkimo-pardavimo sutartis, tvirtina pas notarą.
PAS4428
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems