Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 74 23702
Faksas
+370 3 74 23985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimas (pardavimas) lengvatinėmis sąlygomis
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pateikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į instituciją.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą parduoti gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, rengiama pirkimo-pardavimo sutartis, kurią asmuo pasirašo tiesiogiai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas lengvatinėmis sąlygomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 73-2580);
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);
6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001,  Nr. 73-2580);<br/>3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );<br/>4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);<br/>5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);<br/>6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);<br/>7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).<br/>Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:<br/>1. Nustatytos formos prašymą;<br/>2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);<br/>3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);<br/>4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);<br/>5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;<br/>6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)<br/>7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);<br/>8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);<br/>9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;<br/>10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją). 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 73-2580);
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);
6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS4428
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems