Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimas (pardavimas) lengvatinėmis sąlygomis
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pateikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į instituciją.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą parduoti gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, rengiama pirkimo-pardavimo sutartis, kurią asmuo pasirašo tiesiogiai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas lengvatinėmis sąlygomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teisę privatizuoti (pirkti) lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius turi nuomininkai (asmenys, šeimos) šiais atvejais:
1) kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d. Seimo sudaryta butų privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
2) kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
3) kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, arba įrašytų į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
4) kai patalpų savininkai privatizuoja pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamųjų patalpų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą sumažinant gyvenamojo namo bendrojo naudojimo naudingąjį plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
5) kai privatizuojamos grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams ir jų vaikams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos;
6) gyvenantys gyvenamosiose patalpose, kurios negrąžintos natūra religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų gyvenamųjų patalpų.
7) taip pat atvejais, kuriuos nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (ar) kiti teisės aktai, susiję su šio Įstatymo įgyvendinimu.

Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodamos šios savivaldybės gyvenamosios patalpos, jų priklausiniai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai:
1) kambariai (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, teikiant pirmenybę šio buto bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės institucijos sprendimu gali būti priskirti esančių privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2) gyvenamųjų patalpų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai (išskyrus laikinus pastatus), teikiant pirmenybę šių gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams);
3) per 60 procentų fiziškai susidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei yra ekonomiškai nenaudingi – jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus;
4) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys – šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę pagal šio straipsnio 5 dalį;
5) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti valstybės ar savivaldybės butams ar kitoms patalpoms, ar šios dalies dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar šios dalies dalis valstybės ar savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos bendraturčių pirmenybės teisės taisyklės, nustatytos Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje.

Administracijos direktoriui priėmus sprendimą parduoti gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, rengiama pirkimo-pardavimo sutartis.

Savivaldybės vykdomosios institucijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo–pardavimo sutarties.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Atitinkamo prašymo pateikimas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 73-2580);
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);
6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001,  Nr. 73-2580);<br/>3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );<br/>4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);<br/>5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);<br/>6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);<br/>7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).<br/>Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:<br/>1. Nustatytos formos prašymą;<br/>2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);<br/>3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);<br/>4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);<br/>5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;<br/>6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)<br/>7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);<br/>8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);<br/>9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;<br/>10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją). 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2009, Nr. 93-3961);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimas Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 73-2580);
3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001-09-03 įsakymas Nr. 443 „Dėl Savivaldybės (Valstybės) gyvenamųjų patalpų, privatizuojamų (parduodamų) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies sąlygas, kainos apskaičiavimo pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2715; pakeitimas 2003, Nr. 17-746 );
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492);
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290);
6. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (žin., 1999, Nr. 52-1672, 2011, Nr. 86-4139);
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102).
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę (ir kopiją);
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinio pagrindo dokumentą (nuomos sutartį, sprendimą);
4. Pažymas apie šeimos sudėtį ir asmens gyvenamąją vietą deklaravusio privatizuojamame bute (iš Seniūnijos);
5. Notaro patvirtintą šeimos narių susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmeniui (šeimai)
7. Nekilnojamojo turto registre nuo 1992 metų įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (VĮ Registrų centro Kauno filialas – E. Ožeškienės g.12);
8. Kitus dokumentus, įrodančius teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius (Teismų sprendimus, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją);
9 Notaro patvirtintą bendraturčių sutikimą, kai perkamos patuštintos gyvenamosios ar pagalbinės patalpos;
10. Dokumentus, leidžiančius mažinti 50 procentų objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos notaro patvirtintą kopiją).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Privatizavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
gyvenamuju-patalpu-privatizavimas-12-str.-1-dalis.doc gyvenamuju-patalpu-privatizavimas-12-str.-1-dalis.doc
gyvenamuju-patalpu-ju-priklausiniu-privatizavimas-12-str.-2-d..doc gyvenamuju-patalpu-ju-priklausiniu-privatizavimas-12-str.-2-d..doc
Teisę privatizuoti (pirkti) lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius turi nuomininkai (asmenys, šeimos) šiais atvejais:
1) kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d. Seimo sudaryta butų privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
2) kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
3) kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, arba įrašytų į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
4) kai patalpų savininkai privatizuoja pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamųjų patalpų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą sumažinant gyvenamojo namo bendrojo naudojimo naudingąjį plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
5) kai privatizuojamos grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams ir jų vaikams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos;
6) gyvenantys gyvenamosiose patalpose, kurios negrąžintos natūra religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų gyvenamųjų patalpų.
7) taip pat atvejais, kuriuos nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (ar) kiti teisės aktai, susiję su šio Įstatymo įgyvendinimu.

Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodamos šios savivaldybės gyvenamosios patalpos, jų priklausiniai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai:
1) kambariai (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, teikiant pirmenybę šio buto bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės institucijos sprendimu gali būti priskirti esančių privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2) gyvenamųjų patalpų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai (išskyrus laikinus pastatus), teikiant pirmenybę šių gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams);
3) per 60 procentų fiziškai susidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei yra ekonomiškai nenaudingi – jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus;
4) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys – šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę pagal šio straipsnio 5 dalį;
5) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti valstybės ar savivaldybės butams ar kitoms patalpoms, ar šios dalies dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar šios dalies dalis valstybės ar savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos bendraturčių pirmenybės teisės taisyklės, nustatytos Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje.

Administracijos direktoriui priėmus sprendimą parduoti gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, rengiama pirkimo-pardavimo sutartis.

Savivaldybės vykdomosios institucijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo–pardavimo sutarties.
PAS4428
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems