Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas ir informacijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais teikimas asmenims.
Asmeniui informacija apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklą, vykdomas funkcijas ir konsultacijos Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais teikiamos Tarnybos bendruoju informacijos telefonu 8 706 86 666, taip pat Tarnybos teritorinių skyrių telefonų numeriais, skelbiamais Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, elektroniniu paštu nzt@nzt.lt, užregistravus klausimą interneto svetainėje www.nzt.lt ir atvykus į vietą (Tarnybos darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, adresai ir darbo laikas skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta informacija apie Tarnybos veiklą, vykdomas funkcijas ir suteikta konsultacija Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl informacijos ar konsultacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.
Atsakoma į tokius žodinius ir elektroniniu būdu, elektroniniu parašu nepasirašytus prašymus, kuriuos galima išspręsti iš karto, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Tarnybos interesų.
Prireikus, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu pagal Tarnybos parengtą prašymo formą.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui informacija apie Tarnybos veiklą, vykdomas funkcijas ir konsultacijos Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais teikiamos Tarnybos bendruoju informacijos telefonu
8 706 86 666, taip pat Tarnybos teritorinių skyrių telefonų numeriais, skelbiamais Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, elektroniniu paštu nzt@nzt.lt, užregistravus klausimą interneto svetainėje www.nzt.lt ir atvykus į vietą (Tarnybos darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, adresai ir darbo laikas skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Klausimas (prašymas) gali būti pateikiamas laisva forma arba užpildžius prašymą raštu pagal Tarnybos parengtą prašymo formą (Asmenų prašymų ir skundų priėmimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ir atsakymų į juos pateikimo aprašymo priedas).
Jeigu klausimas registruojamas interneto svetainėje www.nzt.lt, „Klausimai ir atsakymai“ skiltyje užpildoma nustatytos formos elektroninė forma
(http://www.nzt.lt/go.php/Klausimai-ir-atsakymai-526).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Žodiniai prašymai dėl informacijos ar konsultacijos suteikimo telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją ar konsultaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima gauti iš karto, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų.
Jeigu asmens netenkina žodžiu suteikta informacija ar konsultacija arba jos negalima suteikti nedelsiant, asmuo pateikia prašymą raštu. Prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, taip pat pageidaujamos informacijos ar konsultacijos gavimo būdas.
Atsakymai į elektroniniu būdu pateiktus elektroniniu parašu nepatvirtintus klausimus (prašymus) pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Raktažodžiai
Informacija, prašymas, konsultacija.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
informavimo-ir-konsultavimo-aprasymas.doc informavimo-ir-konsultavimo-aprasymas.doc
informacijos-teikimo_schema.doc informacijos-teikimo_schema.doc
Asmeniui informacija apie Tarnybos veiklą, vykdomas funkcijas ir konsultacijos Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais teikiamos Tarnybos bendruoju informacijos telefonu
8 706 86 666, taip pat Tarnybos teritorinių skyrių telefonų numeriais, skelbiamais Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, elektroniniu paštu nzt@nzt.lt, užregistravus klausimą interneto svetainėje www.nzt.lt ir atvykus į vietą (Tarnybos darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, adresai ir darbo laikas skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt).
PAS1787
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems