Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 96. 74187 Jurbarkas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 4 47 70153
Faksas
+370 4 47 70166
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas ir mokėjimas
Išmoka už mirusį šalpos išmokos gavėją – tai šalpos išmoka, kuri šalpos gavėjo mirties atveju mokama jį laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

Išmoka mokama už tą mėnesį, kurį šalpos gavėjas mirė. Laidojusiems asmenims taip pat išmokama iki mirties dienos asmens negauta praėjusio mėnesio šalpos išmoka.
Šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, šalpos kompensacijų laidojusiems asmenims dar išmokama mirusiajam asmeniui mirties mėnesį priklausiusio atitinkamos pensijos ar šalpos kompensacijos dydžio vieno mėnesio suma.

PASTABA: kai miręs asmuo laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis, šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, šalpos kompensacijos bei socialinės pensijos dydžio dviejų mėnesių suma nemokama.


Prašymas skirti šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi fizinis arba juridinis asmuo. Jei prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu (jei prašymas pateiktas elektroniniu būdu – per elektroninių paslaugų sistemą).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
skirta išmoka
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Prašymas (prašymo forma skirta pildyti ranka arba kompiuteriu);
- Lietuvos Respublikos piliečio pasas (asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- šalpos gavėjo mirties liudijimas;
- atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui atvykus į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi fizinis arba juridinis asmuo.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti pareiškėjui.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda prašymo ir dokumentų priėmimo kvitą, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Pranešimas apie prašymo gavimą ir jo vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Išmoka laidojusiems asmenims išmokama per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Šalpos išmoka fizinio ar juridinio asmens prašymu gali būti pervedama gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96–1873; 2011, Nr. 155–7351);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47–1558; 2005, Nr. 83–3069);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1-202 „Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90–3387);
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96–1873; 2011, Nr. 155–7351);<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47–1558; 2005, Nr. 83–3069);<br/>3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1-202 „Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2005, Nr. 90–3387); 1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96–1873; 2011, Nr. 155–7351);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47–1558; 2005, Nr. 83–3069);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1-202 „Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90–3387);

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
išmoka, laidojimas, mirtis
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui atvykus į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi fizinis arba juridinis asmuo.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti pareiškėjui.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda prašymo ir dokumentų priėmimo kvitą, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Pranešimas apie prašymo gavimą ir jo vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Išmoka laidojusiems asmenims išmokama per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Šalpos išmoka fizinio ar juridinio asmens prašymu gali būti pervedama gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.
PAS6490
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems