Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimas nesudarant sutarties


Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ir
užsienio juridinių, fizinių asmenų, kitų užsienio organizacijų (toliau –
naudotojas) pateiktas paraiškas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios
geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos gavimo nesudarant sutarties
(toliau – paraiška) (pateiktas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją,
atsiųstas registruotu paštu ar atsiųstas elektroniniu paštu),
te1. topografinių planų bei 1:5 000 mastelio ir
smulkesnių mastelių žemėlapių, valstybinių geodezinių tinklų ir su jais
susijusios archyvinės medžiagos fragmentų (ne didesnio kaip A3 formato)
kopijas;

2. valstybei
nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos
(toliau – duomenys)
skaitmenine forma
atspausdintus fragmentus (ne didesnio kaip A3 formato);

3. geodezinės medžiagos skaitmenine ar spausdintine (ne
didesnio kaip A3 formato) forma kopijas.

Kompiuterines laikmenas, reikalingas duomenims skaitmenine forma
įrašyti, kartu su paraiška pateikia naudotojas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta valstybei
nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija
arba jos kopijos.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, pageidaujantis gauti duomenis, privalo pateikti paraišką, kurioje nurodoma:
1. Pageidaujančio naudoti duomenis juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
2. Fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
3 Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos pavadinimas.
4. Teritorija, kurią apima duomenys ir kuri apibrėžta:
– duomenų nomenklatūriniais lapais pagal topografinių planų ir žemėlapių skaidymo lapais principinę schemą 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“, arba
– Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniais vienetais, arba
– gyvenamosiomis vietovėmis, arba
– kadastro vietovėmis.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Įmonės kodas: 188704927
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT317044060001238812
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių, fizinių asmenų, kitų užsienio organizacijų (toliau – naudotojas) pateiktas paraiškas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos gavimo nesudarant sutarties (toliau – paraiška) (pateiktas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiųstas registruotu paštu ar atsiųstas elektroniniu paštu), teikia:
1. topografinių planų bei 1:5 000 mastelio ir smulkesnių mastelių žemėlapių, valstybinių geodezinių tinklų ir su jais susijusios archyvinės medžiagos fragmentų (ne didesnio kaip A3 formato) kopijas;
2. valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos (toliau – duomenys) skaitmenine forma atspausdintus fragmentus (ne didesnio kaip A3 formato);
3. geodezinės medžiagos skaitmenine ar spausdintine (ne didesnio kaip A3 formato) forma kopijas.
Kompiuterines laikmenas, reikalingas duomenims skaitmenine forma įrašyti, kartu su paraiška pateikia naudotojas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška pateikiama pagal Paraiškos dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos gavimo nesudarant sutarties formos pavyzdį, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1P-710-(1.3 E.) „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo formų pavyzdžių patvirtinimo“.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/DByEWUvDko
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64
Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas  Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas
Pavadinimas Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.3D-629 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ceebf40acc011e78a4c904b1afa0332
Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.3D-629 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.3D-629 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09d55ce0dffc11e7b3f0a470b0373cb2
Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas) Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašas)
Pavadinimas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1P-710-(1.3 E.) „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo formų pavyzdžių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f3f5ed0e62111e7acd7ea182930b17f
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1P-710-(1.3 E.) „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo formų pavyzdžių patvirtinimo“  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1P-710-(1.3 E.) „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo formų pavyzdžių patvirtinimo“
Pavadinimas Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A95FFC2163A8
Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“  Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-228 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www.nzt.lt/go.php/lit/Asmenu-praymu-nagrinejimas-informacijos-ir-dokumentu-kopiju-teikimas
Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-228 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklių patvirtinimo“  Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-228 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai, jei apmokėjimo suma už spausdintines dokumentų kopijas yra mažesnė nei 5,79 euro.
Duomenys skaitmenine forma įrašomi neatlygintinai į naudotojo kartu su paraiška pateiktas kompiuterines laikmenas.
Kai apmokėjimo suma už dokumentų kopijas yra mažesnė nei 5,79 euro, kopijos parengiamos nemokamai.
Kai apmokėjimo suma viršija 5,79 euro, kopijos rengiamos tik asmeniui iš anksto atlyginus už jų parengimą, t. y. pristačius apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Pinigus už kopijų parengimą asmuo sumoka į Tarnybos pajamų įmokų sąskaitą Nr. LT317044060001238812, esančią AB SEB banke.

Dokumentų kopijų parengimo atlyginimo dydžiai:
1) vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,07 euro;
2) vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,13 euro.

Dokumentų kopijos rengiamos nemokamai, kai kreipiasi valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos dėl dokumentų, kurie reikalingi jų vykdomoms valstybės ir savivaldybių funkcijoms vykdyti, kopijų pateikimo.
Raktažodžiai
Paraiška, duomenys.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.doc schema.doc
geodezines_ir_kartografines_produkcijos_teikimas_be_sutarties_aprasymas.doc geodezines_ir_kartografines_produkcijos_teikimas_be_sutarties_aprasymas.doc
Tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių, fizinių asmenų, kitų užsienio organizacijų (toliau – naudotojas) pateiktas paraiškas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos gavimo nesudarant sutarties (toliau – paraiška) (pateiktas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiųstas registruotu paštu ar atsiųstas elektroniniu paštu), teikia:
1. topografinių planų bei 1:5 000 mastelio ir smulkesnių mastelių žemėlapių, valstybinių geodezinių tinklų ir su jais susijusios archyvinės medžiagos fragmentų (ne didesnio kaip A3 formato) kopijas;
2. valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos (toliau – duomenys) skaitmenine forma atspausdintus fragmentus (ne didesnio kaip A3 formato);
3. geodezinės medžiagos skaitmenine ar spausdintine (ne didesnio kaip A3 formato) forma kopijas.
Kompiuterines laikmenas, reikalingas duomenims skaitmenine forma įrašyti, kartu su paraiška pateikia naudotojas.
PAS1784
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems