Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinis studijų fondas X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinis studijų fondas
Pavadinimas
Valstybinis studijų fondas
Adresas
A.Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052639152
Faksas
+370 5 26 39153
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems
Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
3. visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
4. neturi akademinių skolų;
5. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
6. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Švietimo paslaugos; Aukštesniojo ir aukštojo mokslo studijos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Studijas baigę asmenys, siekdami gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo Fondui pateikti Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją privalomąją karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą;
3. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą.
Prašymas ir dokumentai teikiami atvykus į Fondą arba atsiuntus paštu (išskyrus atvejus, kai Fondas nustato kitą prašymų ir dokumentų pateikimo būdą). Siunčiant dokumentų kopijas paštu, jos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Pavadinimas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BFCA1084882
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas
Pavadinimas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.154810B5808B
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS2123
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Paslaugų sritis
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems