Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kretingos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kretingos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Kretingos rajono savivaldybė
Adresas
Savanorių g. 29 A, 97111 Kretinga
Adresas internete
Telefonas
+370 4 45 53141
Faksas
+370 4 45 52448
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompleksiškai teikiama pagalba Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams)
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T2-130 patvirtintas Kompleksinės pagalbos Kretingos rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašas.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T2-99 patvirtintas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas.
Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos gavėjai - vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis arba tais atvejais, kai teisės aktais nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.
Kompleksiškai teikiama pagalba skiriama:
- vaikui ir jo tėvams (globėjams) jų prašymu, kai reikalinga ne mažiau kaip dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba ir yra surinkti tai įrodantys dokumentai;
- jei vaikas nelanko jokios švietimo įstaigos ir negauna jo poreikius atitinkančios pagalbos;
- jei yra galimai pažeidžiamos vaiko teisės;
- jei vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
-jei vaikui arba bent vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Švietimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
-
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kompleksiškai pagalbai gauti pateikiami dokumentai:
- prašymas;
- vaiko gimimo liudijimo kopija;
- vaiko sveikatos pažyma (jei reikalinga);
- pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai).
- kitos pažymos, įrodančios socialinės pagalbos ir paslaugų reikalingumą.
Kompleksiškai teikiamą pagalbą koordinuoja ir informaciją teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai:
Liucija Lengvinienė, tel.8 445 78931
Daiva Tranizienė, tel. 8 445 78937
Kompleksinę pagalbą teikia Tarpinstitucinė komanda, sudaryta iš įvairių sričių specialistų.
Teisės aktai
Pavadinimas - LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas“ (Žin., 2009, Nr.138-6073).
- LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas” (Žin., 2011, Nr. 134-6387).
- Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T2-130 patvirtintas Kompleksinės pagalbos Kretingos rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašas.
Nuoroda #
- LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas“ (Žin., 2009, Nr.138-6073).<br/>- LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas” (Žin., 2011, Nr. 134-6387).<br/>- Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T2-130  patvirtintas Kompleksinės pagalbos Kretingos rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašas. - LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas“ (Žin., 2009, Nr.138-6073).
- LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas” (Žin., 2011, Nr. 134-6387).
- Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T2-130 patvirtintas Kompleksinės pagalbos Kretingos rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS6101
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems