Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus (toliau – asmuo), pateiktus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (pateiktus tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarnybą, atsiųstus registruotu paštu, taip pat pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųstus elektroniniu paštu nzt@nzt.lt arba naudojantis elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt), išduoda kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas(-ai)).

Atsakymas į asmens prašymą gali būti pateiktas išsiunčiant paštu arba elektroniniu būdu.

Kvalifikacijos pažymėjimai išduodami neterminuotam laikui Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, atitinkantiems šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

1. Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos schemas išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Kvalifikacijos pažymėjimai rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3. Kvalifikacijos pažymėjimai žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, pageidaujantis gauti kvalifikacijos pažymėjimą, Tarnybai kartu su prašymu išduoti kvalifikacijos pažymėjimą(-us) pateikia šiuos Taisyklių 14 punkte išvardytus dokumentus:
1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai prašymą ir dokumentus elektroninėmis priemonėmis pateikia elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą šioje sistemoje.
2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
Pastaba. Jeigu prašymą pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Jeigu šie su prašymu pridedami dokumentai yra išduoti ne valstybine kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5797
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų pateiktus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (pateiktus tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiųstus registruotu paštu, taip pat pasirašytus elektroniniu parašu ir atsiųstus elektroniniu paštu arba naudojantis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema portale www.verslovartai.lt), išduoda kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti.
Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir žemės reformos žemėtvarkos projektus – atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – kvalifikacijos pažymėjimai).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Tarnybai pateikiamas pasirašytas asmens prašymas išduoti kvalifikacijos pažymėjimą (-us), kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, kokios rūšies arba kokių rūšių žemėtvarkos planavimo dokumentus asmuo pageidauja rengti, taip pat kita kontaktinė informacija pasiteirauti (telefono numeris, gyvenamosios vietos ir darbo vietos adresas, elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 17 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.075D49C59279
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.91F3BE482534
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas 5. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 ,,Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BF6A5FF38616
5.	Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 ,,Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)  5. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 ,,Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Pavadinimas Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarka, patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1P-461-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/520162f0c78111e69dec860c1f4a5372
Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarka, patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016  m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1P-461-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“  Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarka, patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1P-461-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-151 „Dėl Specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.nzt.lt/index.php?2481739164
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-151 „Dėl Specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-151 „Dėl Specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.
Pastabos
Išduoti kvalifikacijos pažymėjimai registruojami Registre, kuris pildomas elektronine forma, ir skelbiami Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt skiltyje „Paslaugos“ „Licencijos (Leidimai)“, pasirenkant nuorodą „Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas“ (http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=706).
Raktažodžiai
Kvalifikacijos pažymėjimas, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų pateiktus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (pateiktus tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiųstus registruotu paštu, taip pat pasirašytus elektroniniu parašu ir atsiųstus elektroniniu paštu arba naudojantis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema portale www.verslovartai.lt), išduoda kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti.
Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir žemės reformos žemėtvarkos projektus – atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – kvalifikacijos pažymėjimai).
PAS1771
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-05-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems