Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus išdavimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
Pertvarkant privačios žemės sklypus ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) organizatoriai yra privačios žemės savininkai ar savivaldybių tarybų įgalioti administracijų direktoriai.
Savivaldybės administracijos direktorius ar privačios žemės savininkas (toliau – Asmuo), organizuojantis Projekto rengimą, prašymą išduoti leidimą rengti Projektą pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą paštu, elektroniniu paštu (pasirašyti elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į Tarnybos teritorinį padalinį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Profesinė ir techninė veikla > Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo Tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą turi pateikti nustatytos formos prašymą išduoti leidimą rengti Projektą.
Prašyme turi būti nurodyta:
1) fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba asmens, turinčio įgaliojimą atstovauti kitam asmeniui, įgaliojimo data ir numeris (jeigu prašymą pateikė fizinis asmuo), arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas ir buveinė);
2) Tarnybos teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas prašymas, pavadinimas;
3) pertvarkoma teritorija ir jos plotas;
4) žemės sklypo adresas;
5) žemės sklypo kadastro numeris;
6) planavimo tikslas ir žemės sklypo pertvarkymo būdas.
Jeigu žemės sklypas, kurį prašoma pertvarkyti, priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, – prašymą gali pateikti (pasirašytą) vienas ar keli bendraturčiai.
Jei prašymą dėl leidimo rengti Projektą išdavimo pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pertvarkant privačios žemės sklypus ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) organizatoriai yra privačios žemės savininkai ar savivaldybių tarybų įgalioti administracijų direktoriai.
Savivaldybės administracijos direktorius ar privačios žemės savininkas (toliau – Asmuo), organizuojantis Projekto rengimą, prašymą išduoti leidimą rengti Projektą pateikia Tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą paštu, elektroniniu paštu (pasirašyti elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į Tarnybos teritorinį padalinį.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išduoti leidimą rengti Projektą turi atitikti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 1 priedą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902).
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948).
5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530).
6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161).
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2004, Nr. 173-6398).
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 ,,Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551).
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044).
12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 78-4080).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).<br/>2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).<br/>3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902).<br/>4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948).<br/>5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530).<br/>6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161).<br/>7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333).<br/>8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2004, Nr. 173-6398).<br/>9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 ,,Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551).<br/>10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483).<br/>11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044).<br/>12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 78-4080). 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902).
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948).
5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530).
6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161).
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2004, Nr. 173-6398).
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 ,,Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551).
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044).
12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 78-4080).

Pastabos
Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą - Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojai, kurių vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Raktažodžiai
Leidimas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1ap-15.pdf 1ap-15.pdf
1ap-15_schema.pdf 1ap-15_schema.pdf
Pertvarkant privačios žemės sklypus ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) organizatoriai yra privačios žemės savininkai ar savivaldybių tarybų įgalioti administracijų direktoriai.
Savivaldybės administracijos direktorius ar privačios žemės savininkas (toliau – Asmuo), organizuojantis Projekto rengimą, prašymą išduoti leidimą rengti Projektą pateikia Tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą paštu, elektroniniu paštu (pasirašyti elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į Tarnybos teritorinį padalinį.
PAS1836
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems