Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ RegitraX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Regitra
Pavadinimas
VĮ Regitra
Adresas
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070055151
Faksas
Nėra duomenų
Darbo laikas
I–V 8.00 - 17.00 VI 7.30 - 15.00
Paslaugos aprašas
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų įregistravimas
IŠ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ:
6. Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos šių transporto priemonių valdytojų vardu:
6.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančių asmenų, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusių gyvenamąją vietą, atleistų nuo gyvenamosios vietos deklaravimo arba įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau – Lietuvos Respublikos gyventojai), laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenančių, tačiau Lietuvos Respublikos gyventojais nelaikytinų asmenų arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotų fizinių asmenų;
6.2. Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių, įstaigų, organizacijų;
6.3. užsienyje įregistruotų įmonių atstovybių Lietuvos Respublikoje;
6.4. Mokesčių mokėtojų registre įregistruotų juridinių asmenų.
<...>
8. Transporto priemonė įregistruojama vieno transporto priemonės valdytojo vardu. Kai transporto priemonę registruoti savo vardu prašo ne transporto priemonės savininkas, būtinas transporto priemonės savininko (nuosavybės teisę į transporto priemonę patvirtinančiame dokumente įrašyto (-ų) asmens (-ų) rašytinis sutikimas (išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija). Jei transporto priemonės savininkas yra nepilnametis, rašytinį sutikimą pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų arba globėjų (rūpintojų).
<...>
12. Dėl transporto priemonių registravimo transporto priemonių savininkai (transporto priemonių valdytojai) arba jų vardu veikiantys atstovai (toliau – pareiškėjai) gali kreiptis tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį ir atlikti taisyklėse nustatytus transporto priemonių registracijos veiksmus elektroninėje erdvėje (toliau – elektroninių ryšių priemonės).
Tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą pareiškėjai teikia materialiuose originaliuose objektuose (popieriuje, plastike ar kitoje medžiagoje) teisėtai užfiksuotą informaciją (toliau – originalūs dokumentai), o elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantys pareiškėjai teikia informacinių technologijų priemonėmis kompiuterio rinkmenoje sudarytus dokumentus (toliau – skaitmeniniai dokumentai), elektroninius dokumentus ir originalių dokumentų skaitmenines kopijas. Atskirais taisyklėse nurodytais atvejais originalius dokumentus privalo pateikti ir elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantys pareiškėjai.
Pareiškėjų pageidavimu, jų teikiami dokumentai, numerio ženklai už papildomą mokestį gali būti paimami, o transporto priemonės registracijos dokumentai ir numerio ženklai išduodami pareiškėjo nurodytu adresu. Tokios paslaugos suteikimo tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Turint automobilį; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Transporto priemonė įregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia:
1.1. prašymą;
1.2. savo asmens dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);
1.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis);
1.4. transporto priemonės kilmės dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai transporto priemonė paskutinį kartą buvo įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodant registracijos liudijimą arba galingojo keturračio registracijos liudijimą, yra neperdirbta ir transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarastas;
1.5. informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinantį dokumentą;
1.6. ankstesnio transporto priemonės registravimo metu išduotus numerio ženklus (kai transporto priemonė buvo įregistruota, o numerio ženklai negrąžinti juos išdavusiai užsienio transporto priemonių registravimo įmonei ar VĮ „Regitra“ ir neprarasti).
2. Šiame punkte nurodytais atvejais kartu su 1 punkte išvardytais dokumentais pareiškėjas pateikia:
2.1. Lietuvos Respublikos savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba pažymą apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (kai transporto priemonę ketinama naudoti kaip taksi automobilį);
2.2. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-119 / 1V-317 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka užpildytą prašymą dėl motorinės transporto priemonės registravimo (kai transporto priemones teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos, atstovybių ar įstaigų nariai);
2.3. informacinių sistemų duomenis patikslinančius ir (ar) papildančius muitinės procedūrų (išleidimo į laisvą apyvartą), privalomosios techninės apžiūros atlikimą, transporto priemonės apdraudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą patvirtinančius dokumentus (kai atitinkamų duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose);
2.4. teisėsaugos institucijos išduotą dokumentą apie nustatytus transporto priemonės identifikavimo žymenų pakeitimus ar klastojimą (kai transporto priemonės savininkas (transporto priemonės valdytojas) transporto priemonę įsigijo ar atgavo po teisėsaugos institucijos atlikto tyrimo);
2.5. VĮ „Regitra“ nurodytus kitus dokumentus, kurie gali būti reikšmingi VĮ „Regitra“ nustatant transporto priemonės tapatumą arba priimant sprendimą dėl transporto priemonės įregistravimo.
Nėra nurodyta
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą adm-paslaugos-schema-iregistr-1410.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  adm-paslaugos-schema-iregistr-1410.doc adm-paslaugos-schema-iregistr-1410.doc
Nėra aprašymo
Instrukcijos priedas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybės įmonė REGITRA
Įmonės kodas: 110078991
Įmokos kodas: 1463
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT324010049501233420
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybės įmonė REGITRA
Įmonės kodas: 110078991
Įmokos kodas: 1463
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT867044060007745940
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybės įmonė REGITRA
Įmonės kodas: 110078991
Įmokos kodas: 1463
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT937300010002411063
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybės įmonė REGITRA
Įmonės kodas: 110078991
Įmokos kodas: 1463
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT927230000000345038
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atvykus į VĮ "Regitra" padalinį pateikiamas prašymas įregistruoti transporto priemonę. Tokio prašymo turinį pildo VĮ "Regitra" darbuotojas ir prašymas formuojamas iš sistemos. Transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale, nepriklausomai nuo transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos ar buveinės adreso Lietuvos Respublikoje.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas įregistruoti transport priemonę (pildo VĮ REGITRA darbuotojas, arba formuojamas elektroniniu būdu)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 14.48 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Naudotojo vadovas: http://192.168.32.82/eketris-web-test/faces/javax.faces.resource/pdf.png?ln=img
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 14.48 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/yekYbkDSkF
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (Galiojanti suvestinė redakcija, nuo 2015-07-01)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1BBA0B658863/paxxnenlno .
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (Galiojanti suvestinė redakcija, nuo 2015-07-01) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (Galiojanti suvestinė redakcija, nuo 2015-07-01)
Pavadinimas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (aktuali taisyklių redakcija patvirtinta 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-445, pakeista 2016 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-415)
Nuoroda http://www.regitra.lt/uploads/documents/files/veikla/Teises-aktai/Transporto-priemoniu-registravimas/2016_07_Aktuali_taisykliu_redakcija.doc
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (aktuali taisyklių redakcija patvirtinta 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-445, pakeista 2016 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-415) Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (aktuali taisyklių redakcija patvirtinta 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-445, pakeista 2016 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-415)
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
regitra,motorinių,transporto,registravimas,priemonių
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atvykus į VĮ "Regitra" padalinį pateikiamas prašymas įregistruoti transporto priemonę. Tokio prašymo turinį pildo VĮ "Regitra" darbuotojas ir prašymas formuojamas iš sistemos. Transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale, nepriklausomai nuo transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos ar buveinės adreso Lietuvos Respublikoje.
PAS2840
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-04-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems