Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 74 23702
Faksas
+370 3 74 23985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymų skirti vienkartinę pašalpą priėmimas
Vienkartinė pašalpa teikiama, ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems asmenims:
1. Neįgaliesiems (vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui), negaunantiems socialinės pašalpos, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 1,5 VRP (153 Eur);
2. Kreipimosi dėl vienkartinės pašalpos metu socialinės pašalpos negaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (102 Eur);
3. Asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų, kuriose praleido ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Šie asmenys turi kreiptis per du mėnesius nuo pažymoje nurodytos paleidimo datos;
4. Asmenims, kuriems sukako šimtas metų;
5. Asmenims, kurių pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui, yra mažesnės už trigubą valstybės remiamų pajamų dydį (306 Eur) šiais atvejais:
5.1. sunkios ligos ar sunkios traumos atvejais, kai pateikiama tai patvirtinanti gydymo įstaigos pažyma, išduotą per tris mėnesius nuo prašymo skirti vienkartinę pašalpą pateikimo dienos;
5.2. būstui, kurio būklė yra avarinė, remontuoti;
6. Bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui gimus dvynukams, trynukams ir t. t. Asmenys turi kreiptis iki vaikams sueis šeši mėnesiai.
7. Asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklausančios pašalpos – tuo metu galiojančio dydžio. Vienkartinė pašalpa skiriama, kai pateikiami dokumentai, įrodantys, kad asmuo, dėl kurio kreipiamasi, faktiškai gyveno Kauno mieste. Asmenys turi kreiptis ne vėliau kaip per metus nuo tos dienos, nuo kurios buvo praleistas terminas gauti priklausančią pašalpą.
8. Asmenims stichinei nelaimei (gaisrui, potvyniui, škvalui ar kitai stichinei nelaimei) suniokojus nuosavybės teise priklausantį neapdraustą turtą, jeigu tai yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas, nukentėjęs dėl stichinės nelaimės. Asmenys turi kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įvykio dienos.
Vienkartinės pašalpos skyrimo komisija nagrinėja asmenų prašymus skirti vienkartinę pašalpą ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Susirgus
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Vienkartinės pašalpos skyrimas ar neskyrimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Pažymas ar informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens užimtumą ir trijų paskutinių mėnesių pajamas.
4. Pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigos (pateikia asmenys, grįžę iš šių įstaigų).
5. kitus dokumentus, įrodančius paramos būtinumą: pažymą apie vaiko išlaikymui skirtas lėšas, gydymo įstaigos pažymą, pažymą apie būsto būklę, būsto nuomos sutarties kopiją, pažymą apie stichinę nelaimę (gaisrą, potvynį ar kt.) ir dokumentą, patvirtinantį, kad turtas, kurį suniokojo stichinė nelaimė, nebuvo apdraustas.
Teisės aktai
Pavadinimas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. T-354 „Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503462/wyFVtMsEcG
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. T-354 „Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. T-354 „Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS3261
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems