Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Filtras
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams:
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė;
Rasta paslaugų: 42

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, k...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Paslauga teikiama ūkio subjektams, kurie pageidauja teikti į rinką žemės ūkio kilmės produktus kaip ekologiškus. Detalus aprašymas pasiekiamas adresu: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-ga...

Valstybinė miškų tarnyba
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Leidimai išduodami, kai į šalį įvežama ar naudojama iš kitų šalių ar iš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti, vadovaujantis Miško dauginamosios med...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Užsiimant ekologine žemdirbyste, tokie veiksmai kaip elastinių raiščių tvirtinimas prie avių uodegų, uodegų nupjovimas iki stimburio, dantų pjovimas, snapų apipjaustymas ir ragų trumpinimas arba ša...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR 8.47
Viešųjų paslaugų sritys: /
Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos ar nesant sertifikavimo įstaigos direktoriaus įsa...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Atnaujinant bandą ar pulką, neekologiškai auginti suaugę patinai ir niekada neturėjusio...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Esant didelio masto nelaimei sertifikavimo įstaiga gali laikinai leisti:a) atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį naudojant neekologiškai užaugintus gyvūnus, jei ...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Juridinis asmuo, planuojantis introdukuoti / reintrodukuoti svetimas rūšis į gamtinę aplinką, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą ir kitus dokumentus (prir...

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrių. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atsto...

Valstybinė miškų tarnyba
Kaina EUR Nemokama
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Leidimas kirsti mišką – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kirsti mišką jame nurodytu mastu ir sąlygomis. Gavus leidimą įgyjama teisė kirsti mišką nuo jame nurodytos datos. Leidimus išduoda Valsty...
« 1 2 3 4 5 »
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems