Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kazlų Rūdos savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kazlų Rūdos savivaldybė
Pavadinimas
Kazlų Rūdos savivaldybė
Adresas
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 43 95276
Fakso nr.
+370 3 43 95276
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, Pietų pertrauka: 12-12:45 val.
Paslaugos aprašas
Naujagimio gimimo registravimas

Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.

Pareiškimas apie vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigai gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu. Kai dėl vaiko gimimo registravimo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą pareiškiama raštu.

Jeigu vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Rasto vaiko gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo.

Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą.

Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS interneto adresu

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Įregistruotas gimimas, išduotas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Prašymas įregistruoti vaiko gimimą;
3. Santuokos dokumentas, jeigu vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę;
4. Ištuokos dokumentas, jeigu vaiko tėvai išsituokę ar buvusio sutuoktinio mirties dokumentas, jeigu vaikas gimė našlei, jei šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę;
5. Prašymas dėl tėvystės pripažinimo, jeigu vaiko tėvai nėra susituokę;
6. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
7. Registruojant rasto vaiko gimimą, civilinės metrikacijos įstaigai kartu su rašytiniu valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu pateikiamas policijos įstaigos protokolas apie vaiko radimo aplinkybes, vietą ir laiką bei vaiko gimimo pažymėjimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Martinaitienė
Pareigos: Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 834395323
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.martinaitiene@kazluruda.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas įregistruoti vaiko gimimą
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS (MEPIS) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyrių, registruotu laišku, trumpąja SMS žinute, elektroniniu paštu bei per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/GpuydxlijV?jfwid=-y96obyaxm
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas<br/> Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.387811
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/FjVmifduXT
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/65a5ecc0cd4111e69185e773229ab2b2
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214783
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”<br/> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį nuo paslaugos suteikimo (neteikimo) dienos gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.
Pastabos
Būtini tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
Raktažodžiai
Naujagimis, gimimo registravimas
PAS2946
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-09-08
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems