Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Pavadinimas
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Adresas
L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052719003
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymų apie pareigūnams ir kariams išmokėtų valstybinių pensijų dydį ir juridinius faktus išdavimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pensininkui mokamos (išmokėtos) pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį, apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos dokumentų pagrindu.

Kadangi pažymose daugeliu atvejų pateikiama informacija apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma apie mokamos (išmokėtos) pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį, apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pensininko pažymėjimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Donata Kračkienė
Pareigos: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052719081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: donata.krackiene@kaldep.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Verbovičienė
Pareigos: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Finansų skyriaus vedėja
Telefonas: +37052719064
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.verboviciene@kaldep.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymo pateikimas;
2. Prašymo nagrinėjimas;
3. Pažymos parengimas;
4. Pažymos įteikimas asmeniškai atvykus arba išsiunčiant paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Priimami prašymai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas (prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu), jame turi būti nurodytas prašymą teikiančiojo vardas, pavardė, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys taip pat kokią informaciją ar dokumentą pageidaujama gauti.
Užpildžius ir pasirašius šią prašymo formą http://www.kaldep.lt/download/344/prasymo%20suteikti%20informacija%20forma.doc su pridedamais dokumentais rekomenduojama išsiųsti paštu.

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymashttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15125/YVGXkCeuyb


Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15125/YVGXkCeuyb
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas<br/><br/><br/><br/>https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15125/YVGXkCeuyb<br/><br/><br/> Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymashttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15125/YVGXkCeuybPavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/azGpUSPzkH
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 218 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda www.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4cf66271e9eb11e59b76f36d7fa634f8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 218 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 218 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303479/gtQGlzkavT
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“
Nuoroda www.kaldep.lt/download/26767/lv-1577.pdf
Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“  Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Priimant pareiškėjo prašymą, atkreipiamas dėmesys, ar prašymas yra pasirašytas arba pateiktas tinkamai įgalioto asmens, ar pateiktos prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijos.
Raktažodžiai
pareigūnas, karys, pensija, paskyrimas, pensininko pažymėjimas, Kalėjimų departamentas
PAS35440
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-04-15
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems