Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37045154101
Fakso nr.
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi: vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis; asmenys, pripažinti neįgaliais netekus 60 ir daugiau procentų darbingumo; asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, jeigu jie negauna valstybinės socialinio draudimo I invalidumo grupės pensijos, mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių.

Asmuo, globėjas (rūpintojas) ar kitas įgaliotas artimas asmuo kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus, pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą, paštą.

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys;
3. Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos dydis:
1) vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 1 bazinės pensijos dydžio (1 BP – 360 Lt); vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 0,5 bazinės pensijos dydžio;
2) neįgaliesiems, netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinės pensijos dydžio; netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 bazinės pensijos dydžio;
3) asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,5 bazinės pensijos dydžio.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas.
2. Asmens, turinčio teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai.
3. Vaiko gimimo liudijimas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliajam vaikui nustatytas sunkus neįgalumas.
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems asmenims ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis.
7. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Tomkūnienė
Pareigos: Pasvalio miesto seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045134280
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pasvaliomsen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Egidija Žagūnienė
Pareigos: Pasvalio miesto seniūnijos išmokų specialsitė
Telefonas: +37045134280
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pasvaliomsen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Masienė
Pareigos: Daujėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045148139
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daujenusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ernesta Žygienė
Pareigos: Joniškėlio miesto seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045138288
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskeliomsen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zita Vasauskienė
Pareigos: Joniškėlio apylinkių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045138304
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskelioasen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Janina Vaičiulienė
Pareigos: Krinčino seniūnijos išmokų specialistė
Telefonas: +37045144106
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: krincinosen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ona Angelė Valauskienė
Pareigos: Namišių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045147232
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: namisiusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Šaniauskienė
Pareigos: Pasvalio apylinkių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045134217
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pasvalioasen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Chochliavinė
Pareigos: Pumpėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045143675
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pumpenusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Santa Strumbilaitė
Pareigos: Pušaloto seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045146667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pusalotosen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Škultinienė
Pareigos: Saločių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045140236
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: salociusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edita Jasiūnienė
Pareigos: Vaškų seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37045141171
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaskusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lyga Grigienė
Pareigos: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: +37045154067
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: l.grigiene@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Seniūnijose socialinio darbo organizatoriai priima prašymus, įvertina pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikina piliečio asmens tapatybe. Patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Socialinės paramos ir sveikatos skyrius specialistas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Patikrinama ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas Nr. X-210 (Žin. 2005, Nr. 71-2556 aktuali redakcija);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 47-1558 aktuali redakcija).
Nuoroda #
 Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas Nr. X-210 (Žin. 2005, Nr. 71-2556 aktuali redakcija);<br/><br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 47-1558 aktuali redakcija).  Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas Nr. X-210 (Žin. 2005, Nr. 71-2556 aktuali redakcija);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 47-1558 aktuali redakcija).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
šalpa, priežiūra, tikslinė kompensacija
PAS20860
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems