Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Adresas
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37034769550
Fakso nr.
+37034761125
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Socialinės pašalpos skyrimas
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka nustatytus reikalavimus: bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo; vidutinės 3 praėjusių iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo mėnesių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos arba pajamos to mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (VRP-102 Eur.) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyventys asmenys arba vienas gyvenentis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį. Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį dar 6 mėnesius papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis yra mažinamas: 1) kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų; 2) kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų; 3) kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 40 procentų; 4) kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 50 procentų; 5) gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama. Dėl kompensacijų bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – pagal faktinę gyvenamąją vietą į atitinkamoje seniūnijoje dirbančius specialistus. Prašymas-paraiška gali būti pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektronine paslauga arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama pašalpa.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
.Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.
2. Suaugusių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
5. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos,reikalingos piniginei socialinei paramai skirti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ina Minkevičienė; Jurgita Daniūnaitė
Pareigos: Dotnuvos sen. - Socialinės darbuotojos
Telefonas: 834739300
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Aleliūnienė
Pareigos: Gudžiūnų sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834745342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gudziunu.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Cukanovienė
Pareigos: Josvainių sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834773180
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: josvainiu.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Berulienė
Pareigos: Krakių sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834738197
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: krakiu.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Paškevičienė
Pareigos: Pelėdnagių sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834767611
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.paskeviciene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Ramanauskienė
Pareigos: Pernaravos sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834742148
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pernaravos.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sonata Rindokienė
Pareigos: Surviliškio sen. - soc. darbuotoja su rizikos šeimomis
Telefonas: 834741237
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: surviliskio.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Mikėnaitė
Pareigos: Šėtos sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834735367
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: setos.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Ragaišienė
Pareigos: Truskavos sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834741352
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: truskavos.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Laurinavičienė
Pareigos: Vilainių sen. - socialinė darbuotoja
Telefonas: 834768312
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilainiu.seniunija@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Zdanavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (išmokos ir kompensacijos)
Telefonas: 834769585
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.zdanaviciene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Rimdeikienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė (išmokos ir kompensacijos)
Telefonas: 834769585
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.rimdeikiene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Petrauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė (išmokos ir kompensacijos)
Telefonas: 834769528
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.petrauskiene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Krivickienė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialiniodarbo vyresn. specialistė
Telefonas: 834744108
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.krivickiene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ona Janušauskienė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: 834751567
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ona.janusauskiene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roberta Petravičiūtė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: 834751567
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: roberta.petraviciute@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Sakalauskienė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: 834753277
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.sakalauskiene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irutė Jusevičienė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 834751567
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irute.juseviciene@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ramūnas Tamašauskas
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinių išmokų specialistas
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ramunas.tamasauskas@kedainiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Novikovienė
Pareigos: Kėdainių miesto seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: 834751567
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.novikoviene@kedainiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Reikia pateikti prašomus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. 2011-12-01 Nr. XI-1772 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas; 2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-13 sprendimu Nr. TS-11 patvirtintas Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Nuoroda www.e-tar.lt
1. 2011-12-01 Nr. XI-1772 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas; 2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-13 sprendimu Nr. TS-11 patvirtintas Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas  1. 2011-12-01 Nr. XI-1772 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas; 2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-13 sprendimu Nr. TS-11 patvirtintas Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
pašalpa, pašalpos
PAS3024
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems