Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052751961
Fakso nr.
+37052751990
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama:
Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis – 2,5 TKB (280 Eur).

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama:
1. vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos dydis:
1) asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis - 1 TKB ( 112 Eur);
2) asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,5 TKB (56 Eur).
Tikslinės kompensacijos bazės dydis (1 TKB) – 112 Eur.

Prašymas skirti atitinkamą šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis). Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu, telefonu, per seniūniją (jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu – per elektroninių paslaugų sistemą).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta ir mokama slaugos arba priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (SP6(2) forma);
2. Pasas (asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (jei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų);
4. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas – įgaliojimas, globos ar rūpybos nustatymą patvirtinantis dokumentas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Jeigu prašymą pateikia vienas iš tėvų( įtėvių) ar artimas giminaitis – dokumentai patvirtinantys tėvystės/giminystės ryšius bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005m. liepos 1d. – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas);
7. Stacionarios socialinės globos, stacionarios auklėjimo įstaigos ar stacionarios slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę, aprangą) asmuo, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, gauna stacionarioje auklėjimo įstaigoje arba iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos paslaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eleonora Simonovič
Pareigos: Socialinės rūpybos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052755062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: eleonora.simonovic@vrsa.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zofija Muzolf
Pareigos: Socialinės rūpybos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052755062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zofija.muzolf@vrsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Šalpos išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar su įstaigomis arba iš valstybės registrų:
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos per. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie neįgalumo ir darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;
4. Mokinių registras, www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
SP-6 (2) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis.
Asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis yra mokama 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio išmoka. Asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijų amžių, yra mokama 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio išmoka.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų kompensacijai skirti pateikimo.
Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai. Dėl šalpos išmokų skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą bei kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/XVnIfwzYIc
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/qJTlPSJQci
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo <br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db369e00e63e11e7acd7ea182930b17f
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS3012
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems