Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 75631
Fakso nr.
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinė procedūra

Administracinė procedūra – pagal Viešojo administravimo įstatymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą apie Tarnybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymas pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Administracinės procedūros sprendimo priėmimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1) asmens skundas;
2) dokumentai, patvirtinantys teisių ir teisėtų interesų pažeidimo faktą (jei jų neturi Tarnyba).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Sakovič
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37052768861
Mobilusis telefonas: +37067760707
Faksas: +37052730233
El. paštas: rima.sakovic@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atliekami šie veiksmai pagal schemą (pridedama).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Skundo forma laisva. Skunde pateikiama informaciją apie:
1. Pareiškėją / asmenį, nurodytą skunde, kuriuo teisės ir teisėti interesai pažeisti;
2. Tarnybos darbuotoją, kuris savo veiksmais, neveikimu ar administraciniu sprendimu galimai padarė asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas);
3. teisių ir teisėtų interesų pažeidimo aplinkybes (pažeistos konkrečios teisės ir interesai, pažeidimo padarymo vieta, laikas, konkretūs veiksmai ar neveikimas kuriais padarytas pažeidimas, kilusios pasekmės);
4. kitas reikšmingas aplinkybes.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, Tarnybos direktorius gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Skundas Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti nenagrinėjamas:
1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį;
2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;
3) jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;
4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
5) jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.
Apie skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Tarnyboje dienos.
Jeigu Tarnyba pagal kompetenciją negali priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, ji jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui paaiškindama jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.
Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo.
Administracinės procedūros sprendimo originalas įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra.
Raktažodžiai
Administracinė procedūra
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
priedas.docx priedas.docx
Atliekami šie veiksmai pagal schemą (pridedama).
PAS20400
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-12-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems