Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos ypatingasis archyvasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos ypatingasis archyvas
Pavadinimas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Adresas
Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius
El paštas
Telefonas
+37052514210
Faksas
+37052514210
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinės procedūros vykdymas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundai priimami tik pateikti raštu. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas), atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu, faksu, arba elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS), Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS).

Sprendimai pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Archyvą, siunčiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis.  

Asmenys Archyve priimami ir aptarnaujami, informacija jiems teikiama, prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami taikant „vieno langelio“ principą. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas Archyve atlieka Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris aptarnauja į Archyvą atvykusius asmenis ar jų atstovus, priima prašymus ir teikia atsakymus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Kita
Gyvenimo atvejis
Naudojantis kultūros paslaugomis; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas administracinės procedūros sprendimas dėl asmens skunde apie Archyvo veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skundas, kuriame įvardijami Archyvo veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens, nurodyto skunde, teisės ir teisėti interesai. Skundas turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.
Prie skundo, atsižvelgiant į jo turinį, gali būti pridedami dokumentai ar jų kopijos bei pateikiama kita informacija, reikalinga skundo nagrinėjimui.
Jei skundas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kęstutis Remeika
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: 8 5 261 9612
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: k.remeika@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Stočkūnienė
Pareigos: Vidaus veiklos administravimo skyriaus vedėja
Telefonas: 852514210
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.stockuniene@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Maslauskienė
Pareigos: LKP dokumentų skyriaus vedėja
Telefonas: 8 5 212 6000
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: n.maslauskiene@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Povilas Girdenis
Pareigos: VRM dokumentų skyriaus vedėjas
Telefonas: 8 5 247 7871
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: p.girdenis@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Ektytė
Pareigos: KGB dokumentų skyriaus vedėja
Telefonas: 8 5 251 4212
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.ektyte@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Masiulionytė
Pareigos: Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja
Telefonas: 8 5 264 9026
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.masiulionyte@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ovidijus Lėveris
Pareigos: Direktorius
Telefonas: 852613431
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: o.leveris@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos skundas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKlhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; <br/>Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas <br/>Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija). <br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
skundas, pranešimas, administracinė procedūra,
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
administracine-paslauga-3-schema1-spal.docx administracine-paslauga-3-schema1-spal.docx
Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą
PAS274
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-07-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems