Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+370 5 21 25604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45.
Paslaugos aprašas
Akcizų subjektų įregistravimas, išregistravimas, registravimo duomenų keitimas

1.Mokesčių mokėtojai, norėdami gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba papildyti, pakeisti ar panaikinti jau išduotą leidimą steigti apmokestinamų prekių sandėlį turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją tiesiogiai, paštu arba el.paštu. Pirmą kartą registruojančiam sandėlį savininkui suteikiamas sandėlio savininko identifikacinis numeris. Atitinkamai turi būti kreipiamasi ir su prašymu pakeisti registravimo duomenis, pakeisti leidimą ar panaikinti leidimą.


2.Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys iš kitų valstybių narių verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo gavėjų sąraše ir registruoto gavėjo pažymėjimo gavimo arba pageidaujantys iš sąrašo išsiregistruoti, taip pat pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto gavėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją tiesiogiai, paštu arba el. paštu. Atitinkamai turi būti kreipiamasi ir su prašymu pakeisti registravimo duomenis, pakeisti leidimą ar panaikinti leidimą.

 

3.Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių retkarčiais verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo laikinai registruotu gavėju ir laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu.

Iš laikinai registruotų gavėjų mokesčių mokėtojas išregistruojamas terminui pasibaigus arba mokesčių administratoriaus iniciatyva.


4.Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys išgabenti importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo registruotu siuntėju ir registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo arba pageidaujantys išsiregistruoti iš registruotų siuntėjų, taip pat mokesčių mokėtojai, pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto siuntėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją tiesiogiai, paštu arba el. paštu. Atitinkamai turi būti kreipiamasi ir su prašymu pakeisti registravimo duomenis, pakeisti leidimą ar panaikinti leidimą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, registruotų gavėjų, laikinai registruotų gavėjų, registruotų siuntėjų registro tvarkymas ir lengvatinių akcizais apmokestinamų prekių tiekėjų bei naudotojų leidimų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Pradedant verslą; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, pakeistas leidimas ar panaikintas leidimas.

Išduotas registruoto gavėjo pažymėjimas, pakeistas pažymėjimas ar panaikintas pažymėjimas.

Išduotas laikinai registruoto gavėjo pažymėjimas.

Išduotas registruoto siuntėjo pažymėjimas, pakeistas pažymėjimas ar panaikintas pažymėjimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymai, susiję su akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veikla:

- akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentų kopijos;
- akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su tomis prekėmis, technologinės schemos;
- gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, techniniai reglamentai;
- akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo priemonių plombavimo schemos, plombavimo aktas, jei šios priemonės turi būti užplombuotos;
- dokumentų, įrodančių, kad sandėlyje bus užtikrinta akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio, kopijos;
Kai prašoma papildyti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, turi būti pateikta pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijų su akcizais apmokestinamomis prekėmis technologinės schemos, techniniai reglamentai ir pan.
Kai prašoma iš leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išbraukti tam tikras prekes, turi būti pateikta laisvos formos atsisakomų laikyti prekių ir / ar vykdyti veiklos rūšių sąrašas.
Kai prašoma pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, turi būti pateikta sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, sandėlio savininko mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai.
Kai prašoma išduoti leidimo dublikatą, uri būti pateiktas leidimo praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

Prašymai, susiję su registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo veikla:
- veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, licencijos kopija;
- dokumentų, patvirtinančių akcizais apmokestinamų prekių gavimo/tiesioginio pristatymo vietos apsaugą, kopijos;
- akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentų kopijos, jei registruotas gavėjas ketina gauti energinius produktus.

Prašymai, susiję su laikinai registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo veikla:
- Muitinės laboratorijos išduota (-os) pažyma (-os) dėl kombinuotosios nomenklatūros kodo suteikimo.


Prašymai, susiję su registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo veikla:
- teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos.


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5710
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akcizų administravimo departamentas, Aptarnavimo skyrius
Pareigos: vedėjas
Telefonas: +37052687573
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irmantas.gudas@vmi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
https://www.vmi.lt/cms/formos?_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_formDate=1541249444068&p_p_id=stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_title=&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_code=reg810&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_tax=&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_revision=false
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijunkite prie Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas“, pasirinkite reikiamą formą, toliau sekite vedlio nurodymus
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1401782820831&uri=CELEX:02008L0118-20140101
2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB
Pavadinimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E1D301256F/XENRfNuQGS
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.483A0EF1DEA0/tAAoPMLdQk
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo"
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CA1F049337BB/UeIhLZecxz
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo" Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo"
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65324FB057C4/edhJxUcTPp
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo" Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo"
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo "
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1CB332893B8B/lwSroDUrYf
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo " Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo "
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02C2F761B2FC/OrsqLasisC
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių" Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių"
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo "
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FACFABF2BD43/doprCECegj
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo " Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo "
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
akcizai, sandėlis, gavėjas, siuntėjas
PAS35489
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems