Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms, pagimdžiusioms, įvaikinusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų, skyrimas

Tikslas.Skirti daugiavaikiams motinai arba tėvui antrojo laipsnio valstybinę pensiją, išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų ir gerai išauklėjusiems.

Pateikimo forma. Asmens prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją.

Atsakymas. Prašymą pateikęs asmuo apie Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijossprendimą neskirti antrojo laipsnio valstybinės pensijos raštu informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodant tokio sprendimo priežastis. Pateikti dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo grąžinami teikiančiai institucijai ar įstaigai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Skirta antrojo laipsnio valstybinę pensija, daugiavaikiams motinai arba tėvui, išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- Prašymą;
- Jeigu dėl pažymėjimo išdavimo kreipiasi teisėtas atstovas – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, ir atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
- Jeigu asmuo yra netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo, – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduotą darbingumo lygio pažymą arba šio dokumento kopiją;
- Tais atvejais, kai daugiavaikių motinos arba tėvo bent vienam iš vaikų (įvaikių) yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigose dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.), – šias aplinkybes patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;
- Daugiavaikių motinos arba tėvo gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);
- Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijas ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
- Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijas ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
- Dokumentų, patvirtinančių daugiavaikių motinos arba tėvo ir (ar) jos (jo) vaikų (įvaikių) pavardės keitimą, kopijas ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu vaikų (įvaikių) gimimo liudijime nėra vaiko (įvaikio) ir daugiavaikių motinos arba tėvo asmens kodų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Martišienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 428) 79 581
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: regina.martisiene@raseiniai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Petravičiūtė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 428) 79 581
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.petraviciute@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paramos gavėjas atvyksta į Socialinės paramos skyrių;
2. Pensijos gavėjas pateikia prašymą ir prašyme nurodo pensijai gauti būtinus duomenis;
3. Visų prašyme pateiktų duomenų teisingumą prašymą pateikęs asmuo patvirtina savo parašu;
4. Atsakingas specialistas suveda duomenis į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ ir užregistruoja prašymą;
5. Specialistas patikrina visus reikiamus dokumentus ir paruošia rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – komisija).
6. Komisija priima sprendimą skirti/neskirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją.
7. Komisijai priėmus sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, dokumentai dėl valstybinės pensijos skyrimo parengiami ir pateikiami pensijas mokančiai įstaigai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formoje reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą, antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavimo būdą, kuriuo pageidauja gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, nurodoma, ar asmeniui yra paskirta ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų mokama valstybinė pensija, išskyrus valstybinę našlių ar našlaičių pensiją.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras: Per 30 dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C/JlNpgnvZBJ
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47028986E17/DzjQvLqCvA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Antrojo laipsnio valstybinė pensija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paramos gavėjas atvyksta į Socialinės paramos skyrių;
2. Pensijos gavėjas pateikia prašymą ir prašyme nurodo pensijai gauti būtinus duomenis;
3. Visų prašyme pateiktų duomenų teisingumą prašymą pateikęs asmuo patvirtina savo parašu;
4. Atsakingas specialistas suveda duomenis į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ ir užregistruoja prašymą;
5. Specialistas patikrina visus reikiamus dokumentus ir paruošia rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – komisija).
6. Komisija priima sprendimą skirti/neskirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją.
7. Komisijai priėmus sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, dokumentai dėl valstybinės pensijos skyrimo parengiami ir pateikiami pensijas mokančiai įstaigai.
PAS3683
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems