Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Utenos rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Utenos rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Adresas
Utenio a. 4, 28503 Utena
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 89 61600
Fakso nr.
+370 3 89 61615
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms skyrimas
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ; namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Į savarankiško gyvenimo namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikis. Savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti asmenys (šeimos), gyvenamąją vietą deklaravę Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir neturintys nuosavo gyvenamo būsto: suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos. Paslaugą teikia Utenos rajono socialinių paslaugų centras.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Apgyvendinama savarankiško gyvenimo namuose
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopija;
3. Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
4. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a).
5.Sutikimą naudoti asmens duomenis gaunant informaciją apie asmens pajamas ir turtą.
PASTABA. Socialinių paslaugų centro darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Skomskienė
Pareigos: Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: 8 389 64 045
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: 8 389 50 460
El. paštas: regina.skomskiene@utena.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Utenos rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus. Utenos rajono socialinių paslaugų centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Asmenų (šeimų) prašymams dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose apsvarstyti komisijai. Paslauga skiriama Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo sprendimu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570).
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuoroda #
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo"." href="#" alt="1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570).
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo".">1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).<br/>2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymas Nr. A1-93 3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo"." title="1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570).
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo"."> 1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570).
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-79 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS- 286 redakcija).
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-133 redakcija).
5. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-245 „Dėl Utenos rajono socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-369 redakcija).
6. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-199 "Dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo".

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Apgyvendinimas
PAS3040
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems