Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
Nėra duomenų
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717130
Fakso nr.
+37037052718
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Archyvinių pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Paslaugos tikslas - išduoti archyvines pažymas, dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus (darbo stažas, darbo užmokesčio kortelės, įsakymai veiklos ir tarnybos eigos klausimais, tarnybos lapai, dokumentai, patvirtinantys ginklo turėjimą tarnybos metu, kiti dokumentai, esantys Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyviniame fonde), kopijas, išrašus, nuorašus; leisti susipažinti su archyvinėmis bylomis.

Prašymai pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis, faksimilinio ryšio įrenginiais ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą).

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Atsakymai paprastai išsiunčiami registruotu paštu arba per kurjerį, tačiau gali būti įteikiami tiesiogiai atvykus į Vidaus reiklų ministerijos priimamąjį arba elektroniniu paštu, per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Norint gauti pažymą; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Teisės aktų nustatyta tvarka išduotos archyvinės pažymos, padarytos prašomų dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai, grąžinti originalūs dokumentai asmenims iš archyvinių tarnybos bylų, leista susipažinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyviniame fonde esančiomis archyvinėmis bylomis.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka (kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis).
2. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Jeigu prašoma privačios informacijos ne apie atstovaujamą asmenį, turi būti pateikti atstovaujamo asmens giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma informacijos, liudijantys dokumentai arba jų kopijos.
4. Giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma privačios informacijos, liudijančius dokumentus arba jų kopijas (kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arvydas Kalpokas
Pareigos: Patarėjas
Telefonas: +37052717234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arvydas.kalpokas@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Vaišnoraitė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718720
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.vaisnoraite@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Ambrazevičienė
Pareigos: Archyvarė
Telefonas: +37052718359
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.ambrazeviciene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymo pateikimas (prašymai gali būti pateikiami raštu, tiesiogiai atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu, elektroninėmis priemonėmis ar per pasiuntinį).
2. Prašymo nagrinėjimas.
3. Atsakymo parengimas.
4. Atsakymo įteikimas (atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta:
1. Vardas (-ai), pavardė (-ės).
2. Gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo).
3. Pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).
4. Kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
Prašymas turi būti pasirašytas (prašymas, teikiamas elektroninėmis priemonėmis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymo pateikimas elektroniniais ryšiais (per E-pilietis, e-pristatymas).
2. Prašymo nagrinėjimas.
3. Atsakymo parengimas.
4. Atsakymo įteikimas (atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f25b2f02fa511e5b1be8e104a145478/asr
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos sprendimai ir atsakymai skundžiami pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.
Pastabos

Raktažodžiai
Archyviniai dokumentai, archyvinių dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai
PAS299
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-08-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems