Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052751961
Fakso nr.
+37052751990
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Asmens galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, prireikus specialiojo ugdymo skyrimas
Asmens galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, prireikus specialiojo ugdymo skyrimas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Specialioji pagalba; Švietimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmens galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, prireikus specialiojo ugdymo skyrimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
2. Vaiko gerovės komisijos (VGK) pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio Įvertinimo kopija (5 priedo kopija, kurią užpildo VGK nariai ir visi įstaigoje dirbantys specialistai: spec. pedagogas, logopedas, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas).
3. Auklėtojų anketa (1 priedo kopija), jeigu vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
4. Mokytojų anketa (2 priedo kopija), jeigu lanko pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įstaigą. Tos pačios ugdymo srities mokytojai gali pildyti vieną anketą.
5. Jei vertinamas asmuo turi pažymų iš neurologo ir/ar psichiatro, kitų specialistų, neįgalumo pažymėjimą, išrašą apie neįgalumą, išplėstinį intelekto vertinimo išrašą, Vaiko raidos centro specialistų įvertinimus, jei ten lankėsi, pristatomos jų kopijos.
6. Į PPT besikreipiantys tėvai, kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų), pristato gimimo liudijimo kopiją ir išrašus iš medicininės kortelės. Tokiais atvejais tėvai privalo pateikti švietimo įstaigos VGK paruoštus reikiamus dokumentus apie mokinį.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roman Juchnevič
Pareigos: Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius
Telefonas: 852439429
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@ppt.vrsa.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: A. Ragucka, O. Bartkevič, Č. Urbanovič, B. Juknevičiūtė, I. Celencevičienė, I. Prokopovič, M. Krasovska, J. Gilevič, J. Filipionok
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 852439429
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@ppt.vrsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga taikoma tėvų bei mokytojų prašymu, kai vaikas turi mokymosi sunkumų arba elgesio problemų (pvz. mokiniai patiria sunkumų įsimindami informaciją, atpasakodami, atlikdami užduotis, skaitydami). Tėvai gali kreiptis į PPT patys, registruotis telefonu; gali kreiptis per mokyklos Vaiko gerovės komisiją (toliau VGK), pareiškę savo sutikimą. VGK pildo reikalingus Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos dokumentus: vaiko stebėjimo kortelė, anketas, kalbos įvertinimo kortelė ir kreipiasi į PPT.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Tėvų (globėjų) prašymas ir sutikimas dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras: Paslauga teikiama nuolat, jeigu nekyla poreikio dėl kitų dokumentų.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3e225c08e0a11e7a3c4a5eb10f04386
Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  <br/>2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662 Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662

Pavadinimas Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.
Pavadinimas Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317<br/><br/><br/> <br/><br/><br/><br/><br/> Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga taikoma tėvų bei mokytojų prašymu, kai vaikas turi mokymosi sunkumų arba elgesio problemų (pvz. mokiniai patiria sunkumų įsimindami informaciją, atpasakodami, atlikdami užduotis, skaitydami). Tėvai gali kreiptis į PPT patys, registruotis telefonu; gali kreiptis per mokyklos Vaiko gerovės komisiją (toliau VGK), pareiškę savo sutikimą. VGK pildo reikalingus Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos dokumentus: vaiko stebėjimo kortelė, anketas, kalbos įvertinimo kortelė ir kreipiasi į PPT.
PAS2601
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems