Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilkaviškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Adresas
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 42 60062
Fakso nr.
+370 3 42 60066
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Laisvos formos prašymą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, neradęs savivaldybės paslaugų sąraše jam tinkamos paslaugos, tačiau žinantis, kad savivaldybė gali pagal kompetenciją atsakyti.

Skundą ar prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita prekyba; Alkoholio ir tabako gamyba; Kita; Statyba; Prekyba tabaku; Aptarnavimo veikla; Profesinė ir techninė veikla; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Prekyba alkoholiu; Elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas; Reklama; Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Žemės ir aplinkos darbai; Komunalinio ūkio paslaugos; Kita; Laidojimo paslaugos; Viešosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos; Pastatų priežiūra ir administravimas; Kultūros ir sporto paslaugos; Kita; Kultūros įstaigų ir sporto organizacijų teikiamos paslaugos; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita; Žuvininkystė; Žemės ūkio valdų registravimas; Augalininkystė; Žemės ūkio technikos registravimas; Miškininkystė; Gyvulininkystė; Mokesčių administravimo paslaugos; Mokesčių permokų įskaitymas / grąžinimas; Mokestinės nepriemokos administravimas; Kita; Dokumentų mokesčių mokėtojams išdavimas; Turizmo informacijos paslaugos; Kita; Turizmo informacijos sklaida ir konsultacijos; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); ES parama; Paramos suteikimas verslo subjektams; Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir plėtra; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos; Kita; Pagalba gyventojams nelaimėse buityje; Evakuacija iš ekstremalių situacijų vietų; Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Kita; Teritorijų planavimas; Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas; Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita; Pašalpos ir šalpos; Socialinės globos paslaugos; Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Kita; Viešojo transporto paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugos; Slaugos paslaugos; Kita; Sveikatos programos; Švietimo paslaugos; Pradinis ugdymas; Kita; Ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas; Pagrindinis ugdymas; Profesinis mokymas; Vidurinis ugdymas; Kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas; Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba; Sveikatos priežiūra mokyklose; Specialioji pedagoginė pagalba; Specialioji pagalba; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba tabaku; Norint gauti leidimą / licenciją > Elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas; Norint gauti leidimą / licenciją > Mokymo paslaugos; Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba alkoholiu; Norint gauti leidimą / licenciją > Alkoholio ir tabako gamyba; Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama; Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita gamyba; Neįgalumo atveju; Lankant mokymo įstaigą; Vaiko gimimas; Norint gauti socialinę išmoką; Būnant ūkininku; Norint gauti pažymą; Keičiant gyvenamąją vietą; Pradedant verslą; Įsiskolinus; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Naudojantis kultūros paslaugomis; Mirties atveju; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Atsakymai į skundus ir pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde ar pranešime nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Sprendimas asmeniui, atsižvelgiant į jo skundą ar pranešimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Savivaldybės priimamąjį, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Sprendimas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo.
Informacija ir dokumentais, reikalingais skundui ar pranešimui nagrinėti, disponuoja Savivaldybės administracijos padaliniai
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Gorskienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 342 60 062
Mobilusis telefonas: +370 611 47 084
Faksas: +370 342 60 066
El. paštas: v.gorskiene@vilkaviskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Širvienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 342 60 056
Mobilusis telefonas: +370 615 99 176
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.sirviene@vilkaviskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.
Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo rašo rezoliuciją, kurioje nurodomas paslaugos vadovas.
Bendrojo skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.
Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas iIšnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.
Bendrojo skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas vizuoja atsakymo projektą.
Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo siunčiamą dokumentą.
Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Skundo ar pranešimo forma laisva.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Atsakymai pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
3. Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę.
4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b1f998e0527b11e88525a4bc7611b788?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e2caadf5-ee82-4b4c-8a7a-29ff452748cb
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk
Lietuvos Respublikos teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas  Lietuvos Respublikos teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
skundas, prašymas
PAS5891
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-08-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems