Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
Pavadinimas
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
Adresas
Nėra duomenų
Adresas internete
Nėra duomenų
El. pašto adresas
Nėra duomenų
Telefono nr.
Nėra duomenų
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens skundų ir pranešimų nagrinėjimas Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Departamento atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Departamento darbuotojų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

 

Asmens skundas, valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas, kito asmens pranešimas yra pagrindas pradėti administracinę procedūrą.

 

Skundo priėmimo faktas patvirtinamas pažyma apie priimtą skundą, kurioje nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, trumpas skundo turinio apibūdinimas, skundo priėmimo data, jo registracijos numeris, skundą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris.

 

Administracinė procedūra (tarnybinis patikrinimas) pradedama Departamento direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo rašytiniu pavedimu (įsakymu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo skundo, pranešimo gavimo dienos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint pranešti apie nusikaltimą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Administracinė procedūra baigiama sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą sprendimą dėl administracinės procedūros ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami skundui nagrinėti reikiami dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Juozas Meldžiukas
Pareigos: vyriausiasis patarėjas
Telefonas: +37052101654
Mobilusis telefonas: +37064790003
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: juozas.meldziukas@jrd.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmens prašymas yra registruojamas Departamente ir teikiamas Direktoriui, kuris paveda išnagrinėti skundą ar pranešimą pagal kompetenciją atsakingam valstybės tarnautojui, prireikus sudaro komisiją. Administracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas turi būti priimtas per 30 darbo dienų nuo šios procedūros pradžios.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas laisvos formos skundas, kuriame nurodoma, kokiais darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, skundą padavusio asmens vardas, pavardė, adresas. Pridedami kiti skundui nagrinėti reikiami dokumentai. Jei skundą pateikia teisėtas pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą patvirtinantis dokumentas.Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba skundai yra asmens nepasirašyti, Departamento direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

Skundą ir kitus reikalingus dokumentus asmuo Departamentui pateikia tiesiogiai, atvykęs į Departamentą, arba atsiunčia registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu Departamento oficialiuoju elektroninio pašto adresu info@jrd.lt
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/sAhLCjWFUm
Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/WlQdRimnUt
Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
Pavadinimas Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC487C157162/TAIS_436077
Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.

Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Departamentą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas).

Pateikti neįskaitomi prašymai per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Departamente grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis.

Prašymai, kurie yra asmens nepasirašyti, nenurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir nenurodyti duomenys ryšiui palaikyti, gali būti nenagrinėjami.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai, kai negalima atpažinti elektroninio dokumento formatų, atidaryti ir apdoroti juos elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Departamento naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti prašymo turinį; identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį gali būti nenagrinėjami.

Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai.

Neteikiama informacija ir dokumentai, jeigu yra sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 str. 3 d. ir 16 str. 2 d.

Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba jeigu per nustatytą prašymo terminą atsakymas jam neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą teisės aktų nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
skundas, pranešimas
PAS1641
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-05-11
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems