Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilkaviškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Adresas
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Adresas internete
Telefonas
+370 3 42 60062
Faksas
+370 3 42 60066
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems pakeisti vardą ir (ar) pavardę.

Prašymas pakeisti vardą ir (ar) pavardę pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę asmuo sulaukęs 16 metų.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus reikiamus dokumentus pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Vardui ir (ar) pavardei pakeisti yra užvedama byla.

Surinkęs reikiamą informaciją, Civilinės metrikacijos skyrius surašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ir (ar) pavardę, ar nekeisti jų.

Dėl pavardės pakeitimo, kai reikalinga gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, surašyta išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai.

Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.

Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama Civilinės metrikacijos skyriui, kuris per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą.

Išvados patvirtinimas arba atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Vardas, pavardė keičiami paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui, sudarant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per elektroninę civilinės metrikacijos paslaugų sistemą MEPIS ir e-paslaugos.lt

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti / pakeisti asmens dokumentus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas ir atitinkamai pakeisti civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas pakeisti asmens vardą, pavardę pildomas skyriuje, per https://www.epaslaugos.lt/portal/ ir elektroninę civilinės metrikacijos paslaugų sistemą MEPIS
Civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų ar išrašų originalai, kuriuose būtų keičiamas vardas ir (ar) pavarė.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą ir (ar) pavardę.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52839
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žydrūnė Blauzdžiūnienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034260083
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zydrune.blauzdziuniene@vilkaviskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Mockaitienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034260083
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.mockaitiene@vilkaviskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas pasirašo dokumentą
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma pridedama
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 60 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 60 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F628061443C6/UqPlhALtbO
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"   Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo"  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/WbZcilftCA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
vardas, pavardė
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
06.16vardpavardschema_61pre.docx 06.16vardpavardschema_61pre.docx
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas pasirašo dokumentą
Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas – dokumentų registratorius registruoja dokumentą ir perduoda asmeniui
PAS31686
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems