Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Anykščių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Adresas
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37038150648
Faksas
+370 3 81 58088
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo ir pavardės keitimas


Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo ir (ar) pavardės pakeitimo bei atitinkamų civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą. Paslauga teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje (toliau – CMĮ), adresu: Vilniaus g. 36, Anykščiai arba per Metrikacijos elektroninę paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS) adresu: mepis.registrucentras.lt.

 Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba konsulinę įstaigą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pakeistas vardas ir (ar) pavardė ir po pakeitimo išduoti atitinkami civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą ir (ar) pavardę.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52834
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigita Mačytė-Šulskienė
Pareigos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: 838158074
Mobilusis telefonas: +37061464250
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigita.sulskiene@anyksciai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Matiukienė
Pareigos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 838151947
Mobilusis telefonas: +37069838130
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.matiukiene@anyksciai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
2. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą.
3. Išvadą pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina skyriaus vedėjas.
4. Asmuo apie vardo ir (ar) pavardės pakeitimą informuojamas žodžiu (telefonu) arba raštu (pateikiant atsakymą paštu, el. paštu).
Jei išvada yra patvirtinta ar nepatvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, per 5 d. d. atsakingas specialistas parengia ir išsiunčia raštą, kuriuo asmuo informuojamas apie patvirtintą ar nepatvirtintą išvadą.
5. Jeigu gaunama Teisingumo ministerijos patvirtinta išvada dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo, tuomet registruojamas vardo ir (ar) pavardės pakeitimas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
7. Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo, ištaisymo įrašą pasirašo ir tvirtina antspaudu skyriaus vedėjas arba jo pavaduotojas.


Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 60 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungiama prie informacinės sistemos MEPIS, užpildomas prašymas, pateikiami kiti dokumentai, pateikiama vykdymui. Atsakingas darbuotojas, atlikęs atitinkamus veiksmus, išsiunčia pranešimą apie prašymo įvykdymą. Asmuo elektroniniu būdu sumoka valstybės rinkliavą ir atvyksta atsiimti įrašo išrašą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 12 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 60 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864.   Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.            Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.                      Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/60ffbd44cd4111e69185e773229ab2b2
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.                Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas . Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/TAIS_298480
. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725.                              . Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29696940cda911e69185e773229ab2b2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.           Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214783
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“
Pastabos
Vardas ir (ar) pavardė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės būklės aktų registravimo taisykles.
Prašymą pareiškėjas pateikia pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Pakeisti vardą ir (ar) pavardę leidžiama asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus.
Jeigu vardą ir (ar) pavardę keičia nepilnamečio vaiko tėvai arba vienas iš jų, įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose.
Nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas vardas neatitinka geriausių jo interesų. Sulaukusio 16 metų ir jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė bendru tėvu sutarimu gali būti keičiama tik pagal Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių keitimo pagrindus.
Raktažodžiai
Vardo, pavardės keitimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
2. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą.
3. Išvadą pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina skyriaus vedėjas.
4. Asmuo apie vardo ir (ar) pavardės pakeitimą informuojamas žodžiu (telefonu) arba raštu (pateikiant atsakymą paštu, el. paštu).
Jei išvada yra patvirtinta ar nepatvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, per 5 d. d. atsakingas specialistas parengia ir išsiunčia raštą, kuriuo asmuo informuojamas apie patvirtintą ar nepatvirtintą išvadą.
5. Jeigu gaunama Teisingumo ministerijos patvirtinta išvada dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo, tuomet registruojamas vardo ir (ar) pavardės pakeitimas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
7. Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo, ištaisymo įrašą pasirašo ir tvirtina antspaudu skyriaus vedėjas arba jo pavaduotojas.


PAS3403
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems