Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM
Pavadinimas
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM
Adresas
Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus g. 25 LT-01402
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 26751
Faksas
+370 5 27 91466
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais

Tarnyba konsultuoja asmenis ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra ir kitais teisės aktuose Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.


Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytos tvarkos.


Tarnyba į asmenų prašymus atsako valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas asmens prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.


Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes.


Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.


Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.


Į asmenų prašymus žodžiu atsakoma tą pačią darbo dieną, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Informacija ar konsultacija raštu asmeniui pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Per 2 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos, Tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

 

Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir Tarnyba tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Tarnybos nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Tarnyba pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.


Prašymo teikti konsultaciją forma laisva. Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (paštu siunčiami dokumentai priimami lietuvių ir anglų kalbomis), parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė arba ūkio subjekto duomenys, gyvenamoji arba buveinės vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.


Asmuo, prašantis pateikti Tarnybos turimą informaciją ar dokumentus, pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galima rasti Tarnybos interneto svetainėje adresu http://vvtat.lt/lt/paslaugos/prasymai/prasymas_gauti_informacija.html arba laisvos formos prašymą, kuriame būtų pateikta aukščiau nurodytoje formoje nustatyta informacija.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta konsultacija, pateikta prašoma informacija arba institucijos atsakymas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes.
Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Nenartavičiūtė
Pareigos: Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: 852055406
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: giedre.nenartaviciute@vvtat.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytos tvarkos.
Tarnyba į asmenų prašymus atsako valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas asmens prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes.
Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1–53 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2285360290811e88ea9fc46d2024961
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1–53 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1–53 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinės paslaugos teikėjas:
Tarnyba, tel. (8 5) 262 67 60, el. p. tarnyba@vvtat.lt
Kontaktų sąrašas: http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/administracija.html
Raktažodžiai
vartotojo teisės, informacija, konsultacija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytos tvarkos.
Tarnyba į asmenų prašymus atsako valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas asmens prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
PAS30987
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems