Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37076052400
Faksas
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kompetencijos klausimais

Asmenys gali būti konsultuojami raštu (pateikus rašytinį prašymą ministerijoje, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, arba atsiuntus prašymą elektroniniu paštu, arba užpildžius URM interneto svetainėje esančią formą „Užduok klausimą“); žodžiu (atvykus į URM); telefonu. Asmenys konsultuojami tik URM kompetencijos klausimais, teikiama informacija apie URM veiklą, vykdomas funkcijas, teikiamas administracines paslaugas. Asmenys atvykę į URM aptarnaujami „vieno langelio“ principu. Asmenys, besikreipiantys URM bendruoju informacijos telefonu, prireikus, tiesiogiai nukreipiami darbuotojui pagal kompetenciją. Paslaugą gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti asmenys.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta konsultacija

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laisvos formos prašymas (jei kreipiamasi raštu), kuris turi būti asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo), elektroninio pašto adresas (jeigu yra) arba raštas, kuriame nurodomas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai tokia informacija neteikiama.
Jei prašymą pateikti informaciją apie save asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: URM Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052362444
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pilieciai@urm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: URM Konsulinio departamento Konsulinės informacijos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052362400
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į URM arba atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, arba atsiuntus elektroniniu paštu, arba žodžiu (atvykus į URM), arba telefonu.
Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus atvejus, kai tokia informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais neteikiama.
URM asmenys aptarnaujami ir prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas (jei kreipiasi juridinis asmuo), adresas ar asmens nepasirašyti, URM vadovybės ar ministro įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami.
Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui.
Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Asmeniui nesuteikiama tokia informacija, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais
įstatymų nustatytais atvejais; taip pat neteikiama informacija apie kitą asmenį, jei tokią informaciją pageidaujantis gauti asmuo nėra teisėtas to asmens atstovas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas (atvykus į URM arba prašymą atsiuntus paštu, arba elektroniniu paštu) arba užpildžius URM interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt/lt/uzduok-klausima
esančią formą "Užduok klausimą"
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Į prašymus atsakoma elektroniniu paštu, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų  įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78 (nauja redakcija 2014 m. liepos 2 d. Nr. V-115) „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=78e1fd5002b511e49c45b5946a668bf8
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78 (nauja redakcija 2014 m. liepos 2 d. Nr. V-115) „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78 (nauja redakcija 2014 m. liepos 2 d. Nr. V-115) „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į URM arba atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, arba atsiuntus elektroniniu paštu, arba žodžiu (atvykus į URM), arba telefonu.
Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus atvejus, kai tokia informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais neteikiama.
URM asmenys aptarnaujami ir prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas (jei kreipiasi juridinis asmuo), adresas ar asmens nepasirašyti, URM vadovybės ar ministro įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami.
Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui.
Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Asmeniui nesuteikiama tokia informacija, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais
įstatymų nustatytais atvejais; taip pat neteikiama informacija apie kitą asmenį, jei tokią informaciją pageidaujantis gauti asmuo nėra teisėtas to asmens atstovas.
PAS32206
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems