Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070682250
Faksas
Nėra duomenų
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos kompetencijos klausimais ir įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims

Asmenų prašymas dėl informacijos pateikimo (toliau – Prašymas) gali būti teikiamas tiesiogiai, asmeniui atvykus į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC prie KAM), siunčiamas paštu arba teikiamas elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Informacijos asmeniui pateikimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Raštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo), elektroninio pašto adresas (jeigu yra) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir tai, kokią informaciją asmuo pageidauja gauti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: NKSC prie KAM
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 870663014
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@nksc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymai gali būti pateikiami:
1. žodžiu bendruoju įstaigos telefonu 8 706 63 014 ir kitais, atsižvelgus į veiklos sritį, įstaigos telefonais, nurodytais NKSC prie KAM svetainės skyriuje „Kontaktai“.
Už asmenų aptarnavimo koordinavimą atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius, kuris pateikia prašomą informaciją arba nurodo kitą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), į kurį asmuo turėtų kreiptis jam rūpimu klausimu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitu asmenų ar institucijos interesų. Prireikus, jeigu asmuo yra atvykęs į NKSC prie KAM, sudaroma galimybė pateikti prašymą raštu;
2. raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį).

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o, jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniais ryšiais.

Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į instituciją gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų.

Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo užpildo elektroninę prašymo formą ir pateikia elektroniniu paštu. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o, jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymas, pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, gali būti netenkinamas. Tokiu atveju asmeniui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.

Atsakymą rengia pagal kompetenciją paskirtas darbuotojas, raštu teikiamą atsakymą pasirašo NKSC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

Kai su prašymu ar pateikiant atsakymą turi būti pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Jeigu NKSC prie KAM neturi įgaliojimų pateikti atsakymo į prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas prašymas.
Asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu nesutinka su atsakymu į jo prašymą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas.
Raktažodžiai
Prašymų nagrinėjimas, informacijos teikimas, asmenų aptarnavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
asmenu-konsultavimo-paslauga_schema.pdf asmenu-konsultavimo-paslauga_schema.pdf
Prašymai gali būti pateikiami:
1. žodžiu bendruoju įstaigos telefonu 8 706 63 014 ir kitais, atsižvelgus į veiklos sritį, įstaigos telefonais, nurodytais NKSC prie KAM svetainės skyriuje „Kontaktai“.
Už asmenų aptarnavimo koordinavimą atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius, kuris pateikia prašomą informaciją arba nurodo kitą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), į kurį asmuo turėtų kreiptis jam rūpimu klausimu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitu asmenų ar institucijos interesų. Prireikus, jeigu asmuo yra atvykęs į NKSC prie KAM, sudaroma galimybė pateikti prašymą raštu;
2. raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį).

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o, jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
PAS33425
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems