Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pagėgių savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pagėgių savivaldybė
Pavadinimas
Pagėgių savivaldybė
Adresas
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37044157482
Faksas
+370 4 41 57874
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų nukreipimas į trumpalaikes socialinės globos įstaigas
Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Suaugusiems asmenims su negalia trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos: socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia ir specializuotuose socialinės globos namuose.
Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į socialinio darbo organizatorius seniūnijose.
Seniūnijos socialinio darbo organizatorius asmens socialinės globos poreikį turi nustatyti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Socialinės paramos skyrius suformuotus seniūnijos dokumentus (bylą) dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos skyrimo pateikia Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijai. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmeniui skiriamos Komisijos teikimu, administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu (SP-9).
Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus informaciją, kad socialinės globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Socialinės globos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui suteikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos));
4. Pažyma apie deklaruotą vietą arba pažyma patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ( tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
5. Medicinos dokumentų išrašas (F027/a);
6. Teismo nutartis dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Pastaba. Socialinės paramos skyrius išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Karpienė
Pareigos: Pagėgių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044157294
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pagegiai.seniunija@pagegiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Žemaitaitienė
Pareigos: Vilkyškių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044155414
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilkyskiai@pagegiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Džiaugienė
Pareigos: Lumpėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044140638
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lumpenai@pagegiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Jonelienė
Pareigos: Natkiškių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis
Telefonas: +37044142140
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: natkiskiai@pagegiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Kulikauskienė
Pareigos: Stoniškių seniūnijos socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044141739
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: stoniskiai@pagegiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Danielienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044176632
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: b.danieliene@pagegiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo priėmimas; paslaugos gavėjui įteikiamas informacinis lapelis apie prašymo priėmimą; parengiama asmens byla; prašymas užregistruojamas sistemoje; atliekamas asmens finansinių galimybių mokėti už paslaugas vertinimas; asmens byla pateikiama Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos svarstymui; apie sprendimą paslaugos gavėjas informuojamas raštu, išsiunčiant sprendimo kopiją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma rengiama pagal pridedamą šabloną
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Pavadinimas Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda http://pagegiai.lt/index.php?386426156
Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Asmenų nukreipimas į trumpalaikės socialinės globos įstaigas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo priėmimas; paslaugos gavėjui įteikiamas informacinis lapelis apie prašymo priėmimą; parengiama asmens byla; prašymas užregistruojamas sistemoje; atliekamas asmens finansinių galimybių mokėti už paslaugas vertinimas; asmens byla pateikiama Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos svarstymui; apie sprendimą paslaugos gavėjas informuojamas raštu, išsiunčiant sprendimo kopiją.
PAS3039
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-08
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems