Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Adresas
Vilniaus m. Vilniaus g. 33 LT-01506
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 61400
Faksas
+370 5 26 61402
Darbo laikas
I, III 8:00 – 18:00, II, IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų prašymų nagrinėjimas
Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau - SAM) prašant administracinės paslaugos:
– išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą;
– nustatytąja tvarka pateikti SAM turimą informaciją;
– priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreiškiama SAM valia;
– atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į SAM Priimamąjį, atsiuntus faksu, paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

Prašymo priėmimo faktas per 2 darbo dienas patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodoma prašymo registravimo data, numeris, vykdytojo pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, užduoties įvykdymo laikas. Prašymo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui išsiunčiamas paštu ar elektroniniu paštu.

Atsakymas į prašymą parengiamas atsižvelgiant į prašymo turinį:
– į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (pažymą), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis;
– į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis;
– į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta SAM valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis;
– į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Norint gauti pažymą; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Atsakymas į prašymą parengiamas atsižvelgiant į prašymo turinį: – į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (pažymą), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis; – į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis; – į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta Sveikatos apsaugos ministerijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis; – į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Sprendimui priimti reikalingą informaciją iš SAM administracijos padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati SAM, neįpareigodama to atlikti asmens, kuris kreipiasi
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Simonaitytė
Pareigos: Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 852661412
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.simonaityte@sam.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą, t .y. prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į SAM Priimamąjį, atsiuntus faksu, paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

Prašymo priėmimo faktas per 2 darbo dienas patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodoma prašymo registravimo data, numeris, vykdytojo pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, užduoties įvykdymo laikas. Prašymo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui išsiunčiamas paštu ar elektroniniu paštu.

Atsakymas į prašymą, parengtas valstybine kalba, išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas laisvos arba nustatytos formos prašymas, kuris turi būti:
– parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);
– parašytas įskaitomai;
– asmens pasirašytas, nurodant vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti;
– nurodyta, kokia informacija pageidaujama gauti, bei jos gavimo būdas.

Prašymas, pateiktas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba nuskanuotas su parašu.

Kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, jis SAM pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Kai atstovaujamo asmens vardu į SAM kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Kai prašymą SAM paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administrvimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-864 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus nuostatų tvirtinimo“
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;<br/><br/>Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;<br/><br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administrvimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;<br/><br/>Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-864 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“;<br/><br/>Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“;<br/><br/>Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus nuostatų tvirtinimo“ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administrvimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-864 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus nuostatų tvirtinimo“

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Asmuo, prašymas, Sveikatos apsaugos ministerija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
paslaugos-aprasymas-prasymai-schema.doc paslaugos-aprasymas-prasymai-schema.doc
Asmenų prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą, t .y. prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į SAM Priimamąjį, atsiuntus faksu, paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

Prašymo priėmimo faktas per 2 darbo dienas patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodoma prašymo registravimo data, numeris, vykdytojo pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, užduoties įvykdymo laikas. Prašymo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui išsiunčiamas paštu ar elektroniniu paštu.

Atsakymas į prašymą, parengtas valstybine kalba, išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui
PAS3864
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems