Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)
Pavadinimas
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)
Adresas
Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052785601
Fakso nr.
+37052132270
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, ir tokią teisę turinčių žinių įvertinimas (patikrinimas) (egzaminavimas) ir teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą suteikimas

Asmuo, siekiantis įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, turi atitikti LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 291straipsnio reikalavimus ir jo teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai turi būti patikrinti kvalifikacinio egzamino metu.

Prašymą laikyti egzaminą galima pateikti:

● asmeniškai atvykus į Administraciją;

● įgaliojus kitą asmenį;

● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus,pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).


Sėkmingai išlaikius egzaminą, asmeniui suteikiama teisė atlikti privalomąją techninę apžiūrą. Teisė galioja neterminuotai.


Techninės apžiūros kontrolierius privalo ne rečiau kaip kartą per 2 kalendorinius metus nuo teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą suteikimo dienos išlaikyti žinių patikrinimo egzaminą, t.y. turi būti patikrintos techninės apžiūros kontrolieriaus žinios.

Prašymą laikyti egzaminą galima pateikti:

● asmeniškai atvykus į Administraciją;

● įgaliojus kitą asmenį;

● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus,pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta teisė atlikti privalomąją techninę apžiūrą ir patikrintos (periodiškai) techninės apžiūros kontrolieriaus žinios

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (jei nebuvo pateiktas anksčiau). 3. Dokumentas (-ai), iš kurių būtų galima spręsti apie asmens praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirtį (jei nebuvo pateiktas (-i) anksčiau). 4. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo turi žinių SEAKĮ 291 str. 1 d. 2 p. nurodytose srityse (jei nebuvo pateikti anksčiau). 5. Medicininė pažyma. 6. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones. 7. Pažyma arba išrašas dėl teistumo (neteistumo).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5746
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Citadele bankas LT787290000000130151
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/prasymu-formos/keliu-transportas-pf Firefox
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/asr
Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
Pavadinimas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6B1A3B9D81C/asr
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458
„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000<br/>m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458<br/>„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos<br/>dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir<br/>grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458
„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Asmuo, nesutinkantis su institucijos sprendimu, turi teisę paduoti skundą per 1 mėnesį
nuo sprendimo priėmimo dienos Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius),
per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius). Dėl valstybės tarnautojų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą per vienerių metų terminą nuo
skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
(Vilnius, Gedimino pr. 56).
Pastabos

Raktažodžiai
Kontrolierius, techninė apžiūra
PAS912
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-12-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems