Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ RegitraX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Regitra
Pavadinimas
VĮ Regitra
Adresas
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070055151
Faksas
Nėra duomenų
Darbo laikas
I–V 8.00 - 17.00 VI 7.30 - 15.00
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas valstybės įmonėje REGITRA
Asmenų skundų ar pranešimų (toliau tekste – skundas) dėl įmonės darbuotojų veiksmais ar neveikimu arba priimtais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į valstybės įmonę REGITRA, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu, autorizuotu laikšku per sistemą e.pristatymai.
Nagrinėjami tik tie asmenų skundai, kurių nagrinėjimas yra įmonės kompetencijoje. Jeigu įmonė neįgaliota spręsti juose išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo persiunčia skundą kompetentingai institucijai ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Lankant mokymo įstaigą; Norint gauti / pratęsti vairuotojo pažymėjimą; Turint automobilį; Keičiant gyvenamąją vietą; Norint pranešti apie nusikaltimą; Kita; Mirties atveju; Turint verslą; Verčiantis transportavimo veikla; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui parengiamas atsakymas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose;
Skunde turi būti nurodyti asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti.
Skundai, pateikti nesilaikant nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo grąžinami asmeniui, taip pat nurodoma grąžinimo priežastis.
Nepasirašyti skundai nenagrinėjami, jeigu įmonės ar padalinio vadovas nenusprendžia kitaip.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybės įmonės REGITRA direkcija
Pareigos: Departamentų, skyrių vadovai
Telefonas: +37052660420
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: regitra@regitra.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybės įmonės REGITRA filialai
Pareigos: Filialų direktoriai
Telefonas: 870055151
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@regitra.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į valstybės įmonės REGITRA padalinį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.
Pagal teisės aktus atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie valstybės įmonės REGITRA veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą
Skundo ar pranešimo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo ar pranešimo priėmimo data, skundą ar pranešimą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo ar pranešimo registracijos numeris; skundo ar pranešimo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu
Skundas ar pranešimas pradedamas nagrinėti (administracinė procedūra pradedama) per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenų skundai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu būdu.
Rašytiniai asmenų skundai turi būti: parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma skundams, siunčiamiems paštu); parašyti įskaitomai; asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
Kai atstovaujamo asmens vardu į įmonę kreipiasi asmens atstovas, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovaujamo asmens vardu pateiktas skundas turi atitikti nustatytus reikalavimus.
Elektroniniu būdu gautas skundas yra nagrinėjamas, jei yra galima: įmonės turimomis priemonėmis jį perskaityti; identifikuoti skundą pateikusį asmenį, t.y. elektroniniame laiške turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
Nagrinėjami tik tie asmenų skundai, kurių nagrinėjimas yra įmonės kompetencijoje. Jeigu įmonė neįgaliota spręsti juose išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo persiunčia skundą kompetentingai institucijai ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Skundai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į įmonę tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios skundo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis skundas nenagrinėjamas, įmonė per 5 darbo dienas nuo pakartotinio skundo gavimo institucijoje praneša asmeniui, kodėl jo skundas nenagrinėjamas.
Įmonės padaliniams pateikti skundai, jeigu padaliniai nėra įgalioti spręsti skunduose keliamų klausimų, arba skundžiamasi šio padalinio ar jo vadovo veikla, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas persiunčiami skundą galinčiam nagrinėti įmonės filialui ar direkcijai.
Į asmenų skundus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas skundas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į skundą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais skundą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į valstybės įmonės REGITRA padalinį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.
Asmenų skundai ar pranešimai elektroninių būdu teikiami per klientų savitarnos portalus, teikiami per e.pristatymo informacinę sitemą (https://epristatymas.post.lt/), arba elektroniniu paštu. Visais atvejais asmenų skundai turi būti: parašyti valstybine kalba, parašyti įskaitomai; asmens pasirašyti (, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Elektroniniu būdu gautas skundas yra nagrinėjamas, jei yra galima: įmonės turimomis priemonėmis jį perskaityti; identifikuoti skundą pateikusį asmenį.

Pagal teisės aktus valstybės įmonės REGITRA padalinįiuose atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Vidaus reikalų ministerijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą
Skundo ar pranešimo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo ar pranešimo priėmimo data, skundą ar pranešimą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo ar pranešimo registracijos numeris; skundo ar pranešimo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu
Skundas ar pranešimas pradedamas nagrinėti (administracinė procedūra pradedama) per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-01)

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f25b2f02fa511e5b1be8e104a145478/IoTLORjPjf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;<br/> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/iWbNZgHGuj
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35
Nuoroda http://www.regitra.lt/uploads/documents/files/apie-regitra/pranesimu-ir-skundu-nagrinejimas/prasymu_ir_skundu_nagrin_taisykles_aktualiredakcija_nuo_2010_11_1.pdf
Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35 Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009-03-23 įsakymu Nr. V-35
Pavadinimas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma
Nuoroda www.regitra.lt
VĮ „Regitra“  generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr.V-147, kuriuo patvirtinta pažymos apie priimtą skundą forma
Pavadinimas VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Nuoroda www.regitra.lt
VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės VI„Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos Valstybes imones „Regitra“ dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Pavadinimas VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77 "Dėl pranešimų, pateiktų valstybės įmonės "Regitra" anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos ap[rašo patvirtinimo"
Nuoroda http://www.regitra.lt/lt/imone/korupcijos-prevencija/noriu-pranesti-apie-korupcija
VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77  VI„Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. V-77 "Dėl pranešimų, pateiktų valstybės įmonės "Regitra" anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos ap[rašo patvirtinimo"
Pastabos
Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios; kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinės paslaugos vadovas gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų; asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu būdu) ir nurodomos pratęsimo priežastys;

Paslauga yra galutinė
Skundas ar pranešimas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar valstybės įmonė REGITRA jau yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde ar pranešime nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo ar pranešimo pateikimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai; apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos
Skundai ar pranešimai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu
Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Skundas, pareiškimas, apeliacija, REGITRA, egzaminas, registracija, transport priemonė
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į valstybės įmonės REGITRA padalinį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.
Pagal teisės aktus atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie valstybės įmonės REGITRA veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą
Skundo ar pranešimo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo ar pranešimo priėmimo data, skundą ar pranešimą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo ar pranešimo registracijos numeris; skundo ar pranešimo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu
Skundas ar pranešimas pradedamas nagrinėti (administracinė procedūra pradedama) per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos
PAS31976
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-04-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems