Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 25 00883
Faksas
+370 8 52 72364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, draudimo valstybės lėšomis vykdymas
Pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis draudžiamas nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį.
Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.
Šios grupės asmenys draudžiami pagal pateiktus prašymus nuo teisės į draudimą valstybės lėšomis atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. Paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinis draudimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, apdraustas valstybės lėšomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo turi būti pridėta:
• Slaugančiojo ir slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
• Slaugomo neįgalaus asmens Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma, jei šis poreikis nustatytas po 2005-07-01;
• Slaugomo asmens visiškos negalios invalidumą patvirtinantis dokumentas, jei visiška negalia nustatyta iki 2005-07-01;
• Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, arba teismo sprendimas (nutartis) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas);
• Slaugomo neįgalaus asmens gimimo liudijimas (pateikia vienas iš tėvų (įtėvių). Užsienio valstybių išduotas vaiko gimimo liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Taip pat būtina pranešti bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui apie slaugančio asmens socialinį draudimą kitoje valstybėje, slaugomo neįgalaus asmens apgyvendinimą stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.
Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami dokumentų originalai arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis draudžiamas nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį.
Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.
Šios grupės asmenys draudžiami pagal pateiktus prašymus nuo teisės į draudimą valstybės lėšomis atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. Paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932);
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 83-4078);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);<br/>Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);<br/> Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647  (Žin., 2005, Nr. 75-2725);<br/>Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435  (Žin., 2007, Nr. 50-1932);<br/>Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269  (Žin., 2011, Nr. 83-4078);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932);
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 83-4078);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Pastabos
Draudimą valstybės lėšomis vykdo Fondo valdybos teritorinių skyrių Registro skyriaus vyresnieji specialistai
Raktažodžiai
Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis draudžiamas nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį.
Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.
Šios grupės asmenys draudžiami pagal pateiktus prašymus nuo teisės į draudimą valstybės lėšomis atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. Paštu.
PAS1599
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems