Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Pavadinimas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Adresas
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 27 19305
Faksas
+370 5 27 19306
Darbo laikas
I-IV 08.00-17.00; V 08.00-15.45
Paslaugos aprašas
Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių įleidžiami ir tikrinami be eilės, įtraukimas į sąrašą
Asmenų prašymai dėl jų įtraukimo į sąrašą, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių įleidžiami ir tikrinami be eilės, gali būti pateikti raštu atvykus į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Štabo Kanceliariją arba VSAT rinktines, paštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą.
Atsakymas asmeniui teikiamas elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu (išskyrus atvejus, kai nenurodytas el.pašto adresas - siunčiamas paštu asmens nurodytu adresu).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmuo įtraukiamas į sąrašą patekti į pasienio kontrolės punktą, esantį prie automobilių kelių, ir būti patikrintas be eilės.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ, KAD ASMUO DIRBA GRETIMOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE, SĄRAŠAS


1. Asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ir dirbantis gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje), prie prašymo pateikia vieną iš šių dokumentų:
1.1. leidimo dirbti gretimoje užsienio valstybėje kopiją;
1.2. Baltarusijos Respublikos arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kompetentingų valstybės institucijų sertifikuotą Juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
1.3. kompetentingos valstybės institucijos išduoto vadovo (direktoriaus) pažymėjimo arba darbo sutaries kopiją ir socialinio draudimo pažymėjimo arba kompetentingos valstybės institucijos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu, kopiją;
1.4. diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos darbuotojo pažymėjimo arba akreditacijos pažymėjimo kopiją;
1.5. Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Lietuvos pedagoginių darbuotojų sąrašą su asmens duomenimis, patvirtintą kompetentingo asmens, ir informaciją, kuriam laikui pedagoginis darbuotojas išvyksta į gretimą užsienio valstybę dirbti. Lietuvos pedagoginiai darbuotojai, vykstantys į gretimas užsienio valstybes dirbti ir besikreipiantys asmeniškai, – prašymą ir išvykimo sutarties kopiją.
2. Asmuo, gyvenantis gretimoje užsienio valstybėje (Baltarusijos Respublikoje arba Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje) ir dirbantis Lietuvos Respublikoje, pateikia prašymą.




Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Ciunienė
Pareigos: VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Pasienio kontrolės punktų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052719328
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052719306
El. paštas: birute.ciuniene@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrius Pivoriūnas
Pareigos: VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Pasienio kontrolės punktų skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052716995
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052719306
El. paštas: andrius.pivoriunas@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danuta Šilkinienė
Pareigos: VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Pasienio kontrolės punktų skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052719316
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052719306
El. paštas: danuta.silkiniene@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl įrašymo į sąrašą (toliau – prašymas) priimami jiems atvykus į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Štabo Kanceliariją arba VSAT rinktines, paštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą. Prašymą dėl nepilnamečių asmenų įrašymo į sąrašą teikia jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai, pateikę teisėtą atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Prašymą dėl juridinio asmens darbuotojų įrašymo į sąrašą teikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs teisėtą atstovavimą patvirtinančius dokumentus (toliau – juridinio asmens įgaliotas asmuo).
Prašymus nagrinėja ir sprendimus priima Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) vado ir VSAT rinktinių vadų paskirti pareigūnai. Prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų. Asmenys apie sprendimų priėmimą informuojami raštu, išsiunčiant atsakymą apie priimtą sprendimą elektroniniu paštu, paštu jų nurodytu adresu, jei nepateiktas elektroninio pašto adresas, ir per elektroninio pristatymo sistemą.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma pridedama.


Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į DARBĄ, MOKYMO ĮSTAIGĄ IR GRĮŽTANČIŲ IŠ JŲ, KURIE Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS, ESANČIUS PRIE AUTOMOBILIŲ KELIŲ, ĮLEIDŽIAMI IR TIKRINAMI BE EILĖS, PRAŠYMŲ, PATEIKTŲ PER ELEKTRONINIO PRISTATYMO SISTEMĄ, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus (toliau – PKP), esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, prašymų, pateiktų per elektroninio pristatymo sistemą, tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenų, pateikusių prašymus per elektroninio pristatymo sistemą, prašymų priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir duomenų pateikimą Licencijų informacinei sistemai (toliau – LIS), Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinei sistemai (toliau – VSATIS) ir pareiškėjui.

II SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR DUOMENŲ PATEIKIMAS LIS IR VSATIS

2. Asmenų prašymai, kuriais prašoma asmenį įrašyti į sąrašą vykti per PKP be eilės (toliau – prašymai), pateikti per elektroninio pristatymo sistemą, teikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Štabo Kanceliarijai.
3. Tarnybos Štabo Kanceliarija, užregistravusi prašymą nustatyta tvarka, pateikia jį tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos (toliau – SKOV) viršininkui (jo nesant – jo funkcijas atliekančiam VSAT pareigūnui), kuris nukreipia prašymą Pasienio kontrolės punktų skyriaus (toliau – PKPS) viršininkui (jo nesant – jo funkcijas atliekančiam VSAT SKOV PKPS pareigūnui). PKPS viršininkas paskiria dokumento vykdytoją, turintį Licencijų informacinės sistemos (toliau – LIS) vartotojo teises (LIS vartotojų sąrašas, 1 priedas).
4. Jeigu prie prašymo nepateikti arba pateikti ne visi dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, prašymą nagrinėjantis darbuotojas per elektroninio pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba telefonu informuoja pareiškėją dėl papildomų dokumentų pateikimo.
5. Darbuotojas, išnagrinėjęs prašymą, sprendimo projektą pateikia tarnybos SKOV viršininkui (jo nesant – jo funkcijas atliekančiam VSAT pareigūnui), tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojai ‒ rinktinės vadui (jo nesant ‒ VSAT rinktinės vado funkcijas atliekančiam pareigūnui) pasirašyti elektroniniu parašu.
6. Pasirašyto sprendimo duomenys ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvedami į LIS ir VSATIS pagal pridedamą instrukciją (Instrukcija, 2 priedas), o asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas per elektroninio pristatymo sistemą išsiunčiamas pranešimas apie sprendimo priėmimą. Priimtų sprendimų popierinės versijos asmenims neteikiamos.
7. Tais atvejais, kai nėra galimybės asmens apie priimtą sprendimą informuoti per elektroninio pristatymo sistemą arba kai prašymas gautas paštu ir prašyme nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą siunčiama nurodytu pašto adresu, informuojant asmenį, kad duomenys apie priimtą sprendimą yra LIS.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Sprendimai dėl prašymų, pateiktų per elektroninio pristatymo sistemą, gali būti skundžiami Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Prašymo pateikimas su pridedamais dokumentais.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F8C601D8592/lWdpdrdBGr
Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017-12-29 įsakymas Nr. 4-598 ,,Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d1cb8a0f04f11e7845fceb29e7ecd13
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017-12-29 įsakymas Nr. 4-598 ,,Dėl  Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017-12-29 įsakymas Nr. 4-598 ,,Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
leidimas vykti be eilės, įrašymas į sąrašą, licencijos išdavimas vykti be eilės
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
tvarkos-aprasas-galut_.docx tvarkos-aprasas-galut_.docx
Fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl įrašymo į sąrašą (toliau – prašymas) priimami jiems atvykus į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Štabo Kanceliariją arba VSAT rinktines, paštu arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą. Prašymą dėl nepilnamečių asmenų įrašymo į sąrašą teikia jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai, pateikę teisėtą atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Prašymą dėl juridinio asmens darbuotojų įrašymo į sąrašą teikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs teisėtą atstovavimą patvirtinančius dokumentus (toliau – juridinio asmens įgaliotas asmuo).
Prašymus nagrinėja ir sprendimus priima Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) vado ir VSAT rinktinių vadų paskirti pareigūnai. Prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų. Asmenys apie sprendimų priėmimą informuojami raštu, išsiunčiant atsakymą apie priimtą sprendimą elektroniniu paštu, paštu jų nurodytu adresu, jei nepateiktas elektroninio pašto adresas, ir per elektroninio pristatymo sistemą.

PAS519
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-02-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems